13-12-2021r. KMP Zgorzelec

1: Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 1EW sędzia 60.00% 60.00%
2EW sędzia 60.00% 60.00%
3EW sędzia 60.00% 60.00%
2 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 10EW 4 W J +1 -650 37.50% 54.38%
11EW 3 E 2 = -400 12.50% 46.00%
12EW 3 E 6 +1 -170 0.00% 38.33%
3 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 31NS 2 S J -2 -200 0.00% 32.86%
32NS 4 E J -1 +100 87.50% 39.69%
33NS 3 N 8 +1 +430 50.00% 40.83%
4 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 28EW 2 W K +1 -140 37.50% 40.50%
29EW 3 W 9 +2 -660 75.00% 43.64%
30EW 3 W 10 +1 -430 75.00% 46.25%
5 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 4EW 3 E K -1 +100 37.50% 45.58%
5EW 4 W 2 +1 -450 37.50% 45.00%
6EW 4 E 3 +1 -650 75.00% 47.00%
6 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 13EW 4 W J +1 -650 100.00% 50.31%
14EW 6 E 7 +1 -1010 50.00% 50.29%
15EW 5 S 4 -1 -100 100.00% 53.06%
7 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 25NS 4 pasy 0 25.00% 51.58%
26NS 3 N 7 +3 +690 87.50% 53.38%
27NS 2 E 8 +3 -210 75.00% 54.40%
8 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 7NS 4 N 7 = +620 37.50% 53.64%
8NS 2 N 5 -1 -50 75.00% 54.57%
9NS 2 W 6 -1 +100 50.00% 54.38%
9 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 22NS 3 N 10 -2 -100 25.00% 53.20%
23NS 2 N 6 +1 +110 37.50% 52.60%
24NS 3 E K -1 +50 75.00% 53.43%
10 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16EW 4x N A = +510 0.00% 51.52%
17EW 4 N Q = +130 0.00% 49.74%
18EW 6 N Q -1 -100 87.50% 51.00%
11 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 19NS 3 N J -2 -100 0.00% 49.35%
20NS 4 E 5 -2 +200 75.00% 50.16%
21NS 4 S A +1 +650 75.00% 50.91%
wynik 50.91%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

2: Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 22NS 2 N J -1 -50 62.50% 62.50%
23NS 3 N 6 = +600 100.00% 81.25%
24NS 2 E A = -110 37.50% 66.67%
2 pauza - pauza 4EW sędzia 60.00% 65.00%
5EW sędzia 60.00% 64.00%
6EW sędzia 60.00% 63.33%
3 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 13EW 4 N 9 = +620 0.00% 54.29%
14EW 6 E 7 +1 -1010 50.00% 53.75%
15EW 3 N 3 +2 +660 25.00% 50.56%
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1NS 3 E K -1 +50 25.00% 48.00%
2NS 4 W 4 +2 -170 75.00% 50.45%
3NS 3 S J -2 -100 25.00% 48.33%
5 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 31EW 3 E K = -110 75.00% 50.38%
32EW 4 E J -1 +100 12.50% 47.68%
33EW 3 S 5 +2 +460 12.50% 45.33%
6 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 7EW 4 N 8 +1 +650 25.00% 44.06%
8EW 2 N 8 = +120 0.00% 41.47%
9EW 3 S 5 -1 -50 75.00% 43.33%
7 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 16EW 4 W A -1 +100 37.50% 43.03%
17EW 5x N A -1 -100 75.00% 44.62%
18EW 5 N J -1 -100 87.50% 46.67%
8 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 28NS 3 W A = -140 62.50% 47.39%
29NS 3 W 8 +2 -660 25.00% 46.41%
30NS 3 E A +1 -430 25.00% 45.52%
9 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 10NS 4 E 10 +1 -650 62.50% 46.20%
11NS 4 W 5 = -420 37.50% 45.87%
12NS 4 E 8 = -420 37.50% 45.56%
10 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 25NS 2x N 5 = +470 100.00% 47.50%
26NS 4 N 5 +2 +680 50.00% 47.59%
27NS 4 W 10 -3 +150 100.00% 49.33%
11 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 19EW 3 N J -2 -100 100.00% 50.97%
20EW 4 E 5 -2 +200 25.00% 50.16%
21EW 4 S A +1 +650 25.00% 49.39%
wynik 49.39%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

3: Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 22EW 2 N J -1 -50 37.50% 37.50%
23EW 3 N 6 = +600 0.00% 18.75%
24EW 2 E A = -110 62.50% 33.33%
2 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 25NS 4x N 7 -4 -800 0.00% 25.00%
26NS 3 S 2 +1 +630 25.00% 25.00%
27NS 3x S 5 -3 -500 0.00% 20.83%
3 pauza - pauza 7EW sędzia 60.00% 26.43%
8EW sędzia 60.00% 30.62%
9EW sędzia 60.00% 33.89%
4 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 16EW 5x S 2 -4 -800 100.00% 40.50%
17EW 3 W 6 = -140 100.00% 45.91%
18EW 4 S 7 = +620 25.00% 44.17%
5 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 4NS 3 E K -1 +100 62.50% 45.58%
5NS 4 W 2 +1 -450 62.50% 46.79%
6NS 4 E 3 +1 -650 25.00% 45.33%
6 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 1EW 2 N K +2 +170 37.50% 44.84%
2EW 3 E 2 +2 -150 0.00% 42.21%
3EW 3 S K -5 -250 100.00% 45.42%
7 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 10EW 4 W J +2 -680 100.00% 48.29%
11EW 3 E 2 +1 -430 100.00% 50.88%
12EW 4 E Q = -420 62.50% 51.43%
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19EW 3 N J -1 -50 75.00% 52.50%
20EW 5 W A -1 +100 75.00% 53.48%
21EW 4 N A = +620 50.00% 53.33%
9 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 31NS 1 S J = +80 100.00% 55.20%
32NS 4 E 5 = -620 25.00% 54.04%
33NS 3 S 5 -1 -50 25.00% 52.96%
10 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 13NS 3 W J = -600 50.00% 52.86%
14NS 6 E 7 +1 -1010 50.00% 52.76%
15NS 4 S 3 +1 +650 25.00% 51.83%
11 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 28NS 4 W 8 -1 +50 100.00% 53.39%
29NS 3 E A = -140 75.00% 54.06%
30NS 4 E A = -420 87.50% 55.08%
wynik 55.08%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

4: Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 31NS 2 W 8 -1 +50 62.50% 62.50%
32NS 4 E J = -620 25.00% 43.75%
33NS 6 N 3 -3 -150 0.00% 29.17%
2 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 25EW 4x N 7 -4 -800 100.00% 46.88%
26EW 3 S 2 +1 +630 75.00% 52.50%
27EW 3x S 5 -3 -500 100.00% 60.42%
3 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 28NS 4 W 8 +1 -450 0.00% 51.79%
29NS 3 W 3 +2 -660 25.00% 48.44%
30NS 4 E K = -420 87.50% 52.78%
4 pauza - pauza 10EW sędzia 60.00% 53.50%
11EW sędzia 60.00% 54.09%
12EW sędzia 60.00% 54.58%
5 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 19EW 3 N J = +400 25.00% 52.31%
20EW 3 N 6 +1 +170 50.00% 52.14%
21EW 6x W 2 -1 +100 75.00% 53.67%
6 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 7NS 4 N 8 +1 +650 75.00% 55.00%
8NS 2 N 8 = +120 100.00% 57.65%
9NS 3 S 5 -1 -50 25.00% 55.83%
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4EW 2 E K -1 +100 37.50% 54.87%
5EW 4 W K +1 -450 37.50% 54.00%
6EW 5x W 7 -1 +200 0.00% 51.43%
8 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 13EW 4 E K = -620 75.00% 52.50%
14EW 7 E 7 = -1510 100.00% 54.57%
15EW 3 N 3 +2 +660 25.00% 53.33%
9 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 22EW 3 N 10 -2 -100 75.00% 54.20%
23EW 2 N 6 +1 +110 62.50% 54.52%
24EW 3 E K -1 +50 25.00% 53.43%
10 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 1NS 3 N K +1 +170 62.50% 53.75%
2NS 4 S J -2 -200 50.00% 53.62%
3NS 3 S J -1 -50 50.00% 53.50%
11 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 16NS 4 E A -1 +100 62.50% 53.79%
17NS 4 W 6 -1 +50 62.50% 54.06%
18NS 3 N 2 +1 +630 100.00% 55.45%
wynik 55.45%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

5: Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 19NS 3 N 4 +1 +430 100.00% 100.00%
20NS 5x W A -2 +500 100.00% 100.00%
21NS 5 E Q = -400 0.00% 66.67%
2 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 1NS 4 N K = +420 100.00% 75.00%
2NS 5 E 10 = -400 25.00% 65.00%
3NS 2 S J = +90 75.00% 66.67%
3 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 28EW 4 W 8 +1 -450 100.00% 71.43%
29EW 3 W 3 +2 -660 75.00% 71.88%
30EW 4 E K = -420 12.50% 65.28%
4 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 31NS 2 W 8 -1 +50 62.50% 65.00%
32NS 4 E J = -620 25.00% 61.36%
33NS 3 N 6 +2 +460 87.50% 63.54%
5 pauza - pauza 13EW sędzia 60.00% 63.27%
14EW sędzia 60.00% 63.04%
15EW sędzia 60.00% 62.83%
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22EW 3 N 6 -1 -50 37.50% 61.25%
23EW 2 N 5 -1 -100 100.00% 63.53%
24EW 4x S K -4 -800 100.00% 65.56%
7 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 10NS 4 W J +2 -680 0.00% 62.11%
11NS 3 E 2 +1 -430 0.00% 59.00%
12NS 4 E Q = -420 37.50% 57.98%
8 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 7EW 4 N 7 = +620 62.50% 58.18%
8EW 2 N 5 -1 -50 25.00% 56.74%
9EW 2 W 6 -1 +100 50.00% 56.46%
9 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 16EW 1 W 3 +1 -120 75.00% 57.20%
17EW 4 W 8 -1 +50 37.50% 56.44%
18EW 5 S 9 = +600 50.00% 56.20%
10 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 25EW 2x N 5 = +470 0.00% 54.20%
26EW 4 N 5 +2 +680 50.00% 54.05%
27EW 4 W 10 -3 +150 0.00% 52.25%
11 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 4NS 4 E K -1 +100 62.50% 52.58%
5NS 4 W K +1 -450 62.50% 52.89%
6NS 3 W A +2 -200 50.00% 52.80%
wynik 52.80%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

6: Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7NS 6 N 8 -1 -100 0.00% 0.00%
8NS 3 W A = -140 25.00% 12.50%
9NS 3 N 3 -3 -150 0.00% 8.33%
2 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 22NS 2 N 8 = +120 100.00% 31.25%
23NS 1 S A +1 +110 37.50% 32.50%
24NS 2 W 9 = -110 37.50% 33.33%
3 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 4NS 4 E 6 -1 +100 62.50% 37.50%
5NS 4 W 2 +2 -480 0.00% 32.81%
6NS 4 W A = -130 75.00% 37.50%
4 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 31EW 2 W 8 -1 +50 37.50% 37.50%
32EW 4 E J = -620 75.00% 40.91%
33EW 3 N 6 +2 +460 12.50% 38.54%
5 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 1NS 4 N K -1 -50 0.00% 35.58%
2NS 4x S J -3 -800 0.00% 33.04%
3NS 3 E 3 -1 +100 100.00% 37.50%
6 pauza - pauza 16EW sędzia 60.00% 38.91%
17EW sędzia 60.00% 40.15%
18EW sędzia 60.00% 41.25%
7 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 25EW 4 pasy 0 75.00% 43.03%
26EW 3 N 7 +3 +690 12.50% 41.50%
27EW 2 E 8 +3 -210 25.00% 40.71%
8 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 13NS 4 E K = -620 25.00% 40.00%
14NS 7 E 7 = -1510 0.00% 38.26%
15NS 3 N 3 +2 +660 75.00% 39.79%
9 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 10EW 4 E 10 +1 -650 37.50% 39.70%
11EW 4 W 5 = -420 62.50% 40.58%
12EW 4 E 8 = -420 62.50% 41.39%
10 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 19EW 2 N 4 = +120 50.00% 41.70%
20EW 4 N 6 -1 -100 100.00% 43.71%
21EW 5x S A = +850 0.00% 42.25%
11 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 28EW 4 W 8 -1 +50 0.00% 40.89%
29EW 3 E A = -140 25.00% 40.39%
30EW 4 E A = -420 12.50% 39.55%
wynik 39.55%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

7: Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 31EW 2 W 8 -1 +50 37.50% 37.50%
32EW 4 E J = -620 75.00% 56.25%
33EW 6 N 3 -3 -150 100.00% 70.83%
2 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 10NS 4 W J +1 -650 62.50% 68.75%
11NS 3 E 2 = -400 87.50% 72.50%
12NS 3 E 6 +1 -170 100.00% 77.08%
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25NS 2 N 3 = +110 62.50% 75.00%
26NS 6 N 6 -1 -100 0.00% 65.62%
27NS 3 E 7 +2 -460 37.50% 62.50%
4 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 7NS 4 S A = +620 37.50% 60.00%
8NS 3 S 9 -5 -250 0.00% 54.55%
9NS 2 W 2 -2 +200 87.50% 57.29%
5 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 1EW 4 N K -1 -50 100.00% 60.58%
2EW 4x S J -3 -800 100.00% 63.39%
3EW 3 E 3 -1 +100 0.00% 59.17%
6 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 4NS 5x N A -3 -800 0.00% 55.47%
5NS 4 W 2 +1 -450 62.50% 55.88%
6NS 4x W K +1 -910 0.00% 52.78%
7 pauza - pauza 19EW sędzia 60.00% 53.16%
20EW sędzia 60.00% 53.50%
21EW sędzia 60.00% 53.81%
8 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 28EW 3 W A = -140 37.50% 53.07%
29EW 3 W 8 +2 -660 75.00% 54.02%
30EW 3 E A +1 -430 75.00% 54.90%
9 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 16NS 1 W 3 +1 -120 25.00% 53.70%
17NS 4 W 8 -1 +50 62.50% 54.04%
18NS 5 S 9 = +600 50.00% 53.89%
10 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 13EW 3 W J = -600 50.00% 53.75%
14EW 6 E 7 +1 -1010 50.00% 53.62%
15EW 4 S 3 +1 +650 75.00% 54.33%
11 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 22EW 3 N 5 -3 -150 100.00% 55.81%
23EW 2 N 5 = +120 25.00% 54.84%
24EW 3 W 9 -2 +100 0.00% 53.18%
wynik 53.18%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

8: Stanisław Janiak - Lesław Cegiel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 25EW 2 S Q = +110 37.50% 37.50%
26EW 3 S 2 +3 +690 12.50% 25.00%
27EW 3 E 8 +2 -460 62.50% 37.50%
2 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 1EW 4 N K = +420 0.00% 28.12%
2EW 5 E 10 = -400 75.00% 37.50%
3EW 2 S J = +90 25.00% 35.42%
3 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 13NS 4 N 9 = +620 100.00% 44.64%
14NS 6 E 7 +1 -1010 50.00% 45.31%
15NS 3 N 3 +2 +660 75.00% 48.61%
4 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 28NS 2 W K +1 -140 62.50% 50.00%
29NS 3 W 9 +2 -660 25.00% 47.73%
30NS 3 W 10 +1 -430 25.00% 45.83%
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10NS 4 E 8 +1 -650 62.50% 47.12%
11NS 3 E 2 = -400 87.50% 50.00%
12NS 4 E Q = -420 37.50% 49.17%
6 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 4EW 5x N A -3 -800 100.00% 52.34%
5EW 4 W 2 +1 -450 37.50% 51.47%
6EW 4x W K +1 -910 100.00% 54.17%
7 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 7NS 5x W A -5 +1400 100.00% 56.58%
8NS 3 S 9 -2 -100 50.00% 56.25%
9NS 3 W 6 -2 +200 87.50% 57.74%
8 pauza - pauza 22EW sędzia 60.00% 57.84%
23EW sędzia 60.00% 57.93%
24EW sędzia 60.00% 58.02%
9 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 31EW 1 S J = +80 0.00% 55.70%
32EW 4 E 5 = -620 75.00% 56.44%
33EW 3 S 5 -1 -50 75.00% 57.13%
10 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 19NS 2 N 4 = +120 50.00% 56.88%
20NS 4 N 6 -1 -100 0.00% 54.91%
21NS 5x S A = +850 100.00% 56.42%
11 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 16EW 4 E A -1 +100 37.50% 55.81%
17EW 4 W 6 -1 +50 37.50% 55.23%
18EW 3 N 2 +1 +630 0.00% 53.56%
wynik 53.56%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

9: Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 19EW 3 N 4 +1 +430 0.00% 0.00%
20EW 5x W A -2 +500 0.00% 0.00%
21EW 5 E Q = -400 100.00% 33.33%
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 28EW 4 W A = -420 75.00% 43.75%
29EW 4 E A -2 +200 0.00% 35.00%
30EW 3 E A +1 -430 75.00% 41.67%
3 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 4EW 4 E 6 -1 +100 37.50% 41.07%
5EW 4 W 2 +2 -480 100.00% 48.44%
6EW 4 W A = -130 25.00% 45.83%
4 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 16NS 5x S 2 -4 -800 0.00% 41.25%
17NS 3 W 6 = -140 0.00% 37.50%
18NS 4 S 7 = +620 75.00% 40.62%
5 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 31NS 3 E K = -110 25.00% 39.42%
32NS 4 E J -1 +100 87.50% 42.86%
33NS 3 S 5 +2 +460 87.50% 45.83%
6 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 13NS 4 W J +1 -650 0.00% 42.97%
14NS 6 E 7 +1 -1010 50.00% 43.38%
15NS 5 S 4 -1 -100 0.00% 40.97%
7 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 7EW 5x W A -5 +1400 0.00% 38.82%
8EW 3 S 9 -2 -100 50.00% 39.38%
9EW 3 W 6 -2 +200 12.50% 38.10%
8 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 10NS 4 W K +1 -650 62.50% 39.20%
11NS 4 W 8 = -420 37.50% 39.13%
12NS 4 E 7 = -420 37.50% 39.06%
9 pauza - pauza 25EW sędzia 60.00% 39.90%
26EW sędzia 60.00% 40.67%
27EW sędzia 60.00% 41.39%
10 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 1EW 3 N K +1 +170 37.50% 41.25%
2EW 4 S J -2 -200 50.00% 41.55%
3EW 3 S J -1 -50 50.00% 41.83%
11 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 22NS 3 N 5 -3 -150 0.00% 40.48%
23NS 2 N 5 = +120 75.00% 41.56%
24NS 3 W 9 -2 +100 100.00% 43.33%
wynik 43.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

10: Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 25NS 2 S Q = +110 62.50% 62.50%
26NS 3 S 2 +3 +690 87.50% 75.00%
27NS 3 E 8 +2 -460 37.50% 62.50%
2 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 22EW 2 N 8 = +120 0.00% 46.88%
23EW 1 S A +1 +110 62.50% 50.00%
24EW 2 W 9 = -110 62.50% 52.08%
3 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 31EW 2 S J -2 -200 100.00% 58.93%
32EW 4 E J -1 +100 12.50% 53.12%
33EW 3 N 8 +1 +430 50.00% 52.78%
4 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 7EW 4 S A = +620 62.50% 53.75%
8EW 3 S 9 -5 -250 100.00% 57.95%
9EW 2 W 2 -2 +200 12.50% 54.17%
5 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 19NS 3 N J = +400 75.00% 55.77%
20NS 3 N 6 +1 +170 50.00% 55.36%
21NS 6x W 2 -1 +100 25.00% 53.33%
6 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 1NS 2 N K +2 +170 62.50% 53.91%
2NS 3 E 2 +2 -150 100.00% 56.62%
3NS 3 S K -5 -250 0.00% 53.47%
7 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 16NS 4 W A -1 +100 62.50% 53.95%
17NS 5x N A -1 -100 25.00% 52.50%
18NS 5 N J -1 -100 12.50% 50.60%
8 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 10EW 4 W K +1 -650 37.50% 50.00%
11EW 4 W 8 = -420 62.50% 50.54%
12EW 4 E 7 = -420 62.50% 51.04%
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13NS 5x N 3 -2 -500 75.00% 52.00%
14NS 6 E 4 = -980 100.00% 53.85%
15NS 3 N 3 +2 +660 75.00% 54.63%
10 pauza - pauza 28EW sędzia 60.00% 54.82%
29EW sędzia 60.00% 55.00%
30EW sędzia 60.00% 55.17%
11 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 4EW 4 E K -1 +100 37.50% 54.60%
5EW 4 W K +1 -450 37.50% 54.06%
6EW 3 W A +2 -200 50.00% 53.94%
wynik 53.94%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

11: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 7EW 6 N 8 -1 -100 100.00% 100.00%
8EW 3 W A = -140 75.00% 87.50%
9EW 3 N 3 -3 -150 100.00% 91.67%
2 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 28NS 4 W A = -420 25.00% 75.00%
29NS 4 E A -2 +200 100.00% 80.00%
30NS 3 E A +1 -430 25.00% 70.83%
3 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 25EW 2 N 3 = +110 37.50% 66.07%
26EW 6 N 6 -1 -100 100.00% 70.31%
27EW 3 E 7 +2 -460 62.50% 69.44%
4 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 1EW 3 E K -1 +50 75.00% 70.00%
2EW 4 W 4 +2 -170 25.00% 65.91%
3EW 3 S J -2 -100 75.00% 66.67%
5 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 10EW 4 E 8 +1 -650 37.50% 64.42%
11EW 3 E 2 = -400 12.50% 60.71%
12EW 4 E Q = -420 62.50% 60.83%
6 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 22NS 3 N 6 -1 -50 62.50% 60.94%
23NS 2 N 5 -1 -100 0.00% 57.35%
24NS 4x S K -4 -800 0.00% 54.17%
7 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 4NS 2 E K -1 +100 62.50% 54.61%
5NS 4 W K +1 -450 62.50% 55.00%
6NS 5x W 7 -1 +200 100.00% 57.14%
8 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 19NS 3 N J -1 -50 25.00% 55.68%
20NS 5 W A -1 +100 25.00% 54.35%
21NS 4 N A = +620 50.00% 54.17%
9 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 13EW 5x N 3 -2 -500 25.00% 53.00%
14EW 6 E 4 = -980 0.00% 50.96%
15EW 3 N 3 +2 +660 25.00% 50.00%
10 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 16NS 4x N A = +510 100.00% 51.79%
17NS 4 N Q = +130 100.00% 53.45%
18NS 6 N Q -1 -100 12.50% 52.08%
11 pauza - pauza 31EW sędzia 60.00% 52.34%
32EW sędzia 60.00% 52.58%
33EW sędzia 60.00% 52.80%
wynik 52.80%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28

13-12-2021r. KMP Zgorzelec

12: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Lis-Nazaruk - Sylwester Gołdyn 1NS sędzia 0.00% 0.00%
2NS sędzia 0.00% 0.00%
3NS sędzia 0.00% 0.00%
2 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 4NS sędzia 0.00% 0.00%
5NS sędzia 0.00% 0.00%
6NS sędzia 0.00% 0.00%
3 Marian Chrzanowski - Edward Szafraniec 7NS sędzia 0.00% 0.00%
8NS sędzia 0.00% 0.00%
9NS sędzia 0.00% 0.00%
4 Sławomir Bogdanowicz - Janusz Zajączkowski 10NS sędzia 0.00% 0.00%
11NS sędzia 0.00% 0.00%
12NS sędzia 0.00% 0.00%
5 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 13NS sędzia 0.00% 0.00%
14NS sędzia 0.00% 0.00%
15NS sędzia 0.00% 0.00%
6 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 16NS sędzia 0.00% 0.00%
17NS sędzia 0.00% 0.00%
18NS sędzia 0.00% 0.00%
7 Jan Pawlikaniec - Zbigniew Matyjaszczuk 19NS sędzia 0.00% 0.00%
20NS sędzia 0.00% 0.00%
21NS sędzia 0.00% 0.00%
8 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 22NS sędzia 0.00% 0.00%
23NS sędzia 0.00% 0.00%
24NS sędzia 0.00% 0.00%
9 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 25NS sędzia 0.00% 0.00%
26NS sędzia 0.00% 0.00%
27NS sędzia 0.00% 0.00%
10 Grzegorz Bajek - Jerzy Kurianowicz 28NS sędzia 0.00% 0.00%
29NS sędzia 0.00% 0.00%
30NS sędzia 0.00% 0.00%
11 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 31NS sędzia 0.00% 0.00%
32NS sędzia 0.00% 0.00%
33NS sędzia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 16-12-2021 20:24:28