27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

1: Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 1EW średnia 3.00 3.00
2EW średnia 3.00 6.00
3EW średnia 3.00 9.00
2 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 25NS 3 W 5 +4 -720 -1.50 7.50
26NS 1 N 6 = +90 6.00 13.50
27NS 4 S 5 -3 -150 -5.25 8.25
3 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 28EW 3 E 9 +1 -430 3.00 11.25
29EW 2 N A +1 +140 -2.75 8.50
30EW 3 N 3 -3 -150 10.25 18.75
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16EW 3 W K +1 -170 -7.50 11.25
17EW 3 N 5 -1 -50 2.75 14.00
18EW 1 E 2 +3 -180 0.25 14.25
5 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 7EW 2 S A +1 +140 4.25 18.50
8EW 3 W 4 +1 -430 4.00 22.50
9EW 2 N 2 -1 -50 -2.75 19.75
6 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 22NS 4x N K -2 -300 9.75 29.50
23NS 2 N 6 = +110 -3.25 26.25
24NS średnia 0.00 26.25
7 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 4NS 3 N J = +140 -10.00 16.25
5NS 4 W 3 +1 -450 -3.00 13.25
6NS 4 E 8 = -620 0.00 13.25
8 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 10NS 3 S 8 +1 +630 -0.25 13.00
11NS 3 N J +4 +520 -7.75 5.25
12NS 4x E A = -590 -6.25 -1.00
9 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 19NS 4 W Q = -620 0.75 -0.25
20NS 5x E A -4 +1100 4.25 4.00
21NS 6 N 4 -1 -100 -13.00 -9.00
10 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 13EW 2 W 9 -1 +100 6.50 -2.50
14EW 3 S 5 -2 -100 5.00 2.50
15EW 3 S 4 +1 +630 -5.00 -2.50
wynik -2.50
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

2: Joanna Neuburger - Edward Neuburger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 16EW 2 W K +2 -170 -7.50 -7.50
17EW 3 S 2 +2 +460 -11.00 -18.50
18EW 3 E Q = -400 6.50 -12.00
2 pauza - pauza 4EW średnia 3.00 -9.00
5EW średnia 3.00 -6.00
6EW średnia 3.00 -3.00
3 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 28NS 3 E 9 +1 -430 -3.00 -6.00
29NS 2 N A +1 +140 2.75 -3.25
30NS 3 N 3 -3 -150 -10.25 -13.50
4 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 1EW 4 S 2 +1 +450 0.25 -13.25
2EW 3 W J -1 +50 -7.00 -20.25
3EW 3 E 5 = -110 -0.75 -21.00
5 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 19EW 4 W J +1 -650 0.50 -20.50
20EW 3x E A -4 +1100 -4.25 -24.75
21EW 4 N 5 +1 +650 -2.75 -27.50
6 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 10EW 3 S 2 +1 +630 0.25 -27.25
11EW 6 N 10 +1 +1020 -6.00 -33.25
12EW 3 W 6 -1 +50 -10.50 -43.75
7 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 25NS 3 W J +1 -630 2.25 -41.50
26NS 1x W J +2 -560 -10.50 -52.00
27NS 3 S 5 -1 -50 -2.00 -54.00
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7NS 3 S A +1 +170 -3.00 -57.00
8NS 3 W 3 = -400 -3.00 -60.00
9NS 1 N 2 +2 +110 6.75 -53.25
9 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 13NS 3 E 2 -2 +200 -3.50 -56.75
14NS 4 N 10 -1 -50 -3.00 -59.75
15NS 1 S 4 +2 +150 -7.75 -67.50
10 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 22NS 4 E 5 +1 -650 1.25 -66.25
23NS 4 S 7 = +620 8.75 -57.50
24NS 4 N 8 -1 -50 -11.00 -68.50
wynik -68.50
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

3: Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 25NS 3 W 5 +4 -720 -1.50 -1.50
26NS 3 N 10 -2 -200 -2.25 -3.75
27NS 4 E K -3 +150 4.00 0.25
2 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 19EW 4 W Q +1 -650 0.50 0.75
20EW 3 E A -2 +200 13.25 14.00
21EW 4 N 8 +2 +680 -3.75 10.25
3 pauza - pauza 7EW średnia 3.00 13.25
8EW średnia 3.00 16.25
9EW średnia 3.00 19.25
4 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 1NS 4 S 2 +1 +450 -0.25 19.00
2NS 3 W J -1 +50 7.00 26.00
3NS 3 E 5 = -110 0.75 26.75
5 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 4EW 4 S J = +620 -2.50 24.25
5EW 4 W J = -420 1.75 26.00
6EW 4 E 8 = -620 0.00 26.00
6 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 22EW 4x N K -2 -300 -9.75 16.25
23EW 2 N 6 = +110 3.25 19.50
24EW średnia 0.00 19.50
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13EW 2 N J +1 +140 5.50 25.00
14EW 3 S 5 -2 -100 5.00 30.00
15EW 2 S 4 +2 +180 7.25 37.25
8 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 28NS 3 E 9 +2 -460 -4.25 33.00
29NS 3 N A +1 +170 4.00 37.00
30NS 2 E Q -3 +150 -3.50 33.50
9 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 10NS 3 N 4 +2 +660 1.00 34.50
11NS 6 S 2 +1 +940 3.50 38.00
12NS 3 E 7 +1 -430 -1.50 36.50
10 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 16NS 4 W K = -620 -4.50 32.00
17NS 3 N 8 -1 -50 -2.75 29.25
18NS 4 W 6 -1 +50 6.00 35.25
wynik 35.25
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

4: Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 19NS 5 W Q = -650 -0.50 -0.50
20NS 5x W 8 -5 +1400 10.50 10.00
21NS 5 N 5 = +650 2.75 12.75
2 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 28NS 1 E 9 +3 -180 4.25 17.00
29NS 2 N A +1 +140 2.75 19.75
30NS 4 S 6 +1 +450 5.25 25.00
3 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 22EW 6 E J = -1430 13.50 38.50
23EW 3 S 5 +1 +170 1.75 40.25
24EW 4 N 3 = +420 -0.33 39.92
4 pauza - pauza 10EW średnia 3.00 42.92
11EW średnia 3.00 45.92
12EW średnia 3.00 48.92
5 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 4NS 4 S J = +620 2.50 51.42
5NS 4 W J = -420 -1.75 49.67
6NS 4 E 8 = -620 0.00 49.67
6 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 7EW 4 S A +1 +650 -8.50 41.17
8EW 4x E Q = -590 8.00 49.17
9EW 2 E 9 +1 -140 0.50 49.67
7 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 25EW 3 W J +1 -630 -2.25 47.42
26EW 1x W J +2 -560 10.50 57.92
27EW 3 S 5 -1 -50 2.00 59.92
8 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 16EW 4 W K +1 -650 5.25 65.17
17EW 3 N 8 -1 -50 2.75 67.92
18EW 4 W 4 -2 +100 -7.75 60.17
9 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 1NS 3 S 5 +2 +460 -0.25 59.92
2NS 5 E 2 = -400 -4.75 55.17
3NS 4 E 9 -2 +200 8.50 63.67
10 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 13NS 2 W 9 -1 +100 -6.50 57.17
14NS 3 S 5 -2 -100 -5.00 52.17
15NS 3 S 4 +1 +630 5.00 57.17
wynik 57.17
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

5: Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 16NS 2 W K +2 -170 7.50 7.50
17NS 3 S 2 +2 +460 11.00 18.50
18NS 3 E Q = -400 -6.50 12.00
2 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 22NS 4 E 2 +1 -650 1.25 13.25
23NS 3 N Q -4 -400 -12.50 0.75
24NS 5x E A -4 +800 10.33 11.08
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1NS 4 S A = +420 -1.50 9.58
2NS 3 W J +1 -430 -5.50 4.08
3NS 4x S 10 -2 -300 -4.50 -0.42
4 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 25EW 3 E 5 +1 -630 -2.25 -2.67
26EW 1 N 2 = +80 -6.00 -8.67
27EW 3 S 5 +1 +170 -5.25 -13.92
5 pauza - pauza 13EW średnia 3.00 -10.92
14EW średnia 3.00 -7.92
15EW średnia 3.00 -4.92
6 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 7NS 4 S A +1 +650 8.50 3.58
8NS 4x E Q = -590 -8.00 -4.42
9NS 2 E 9 +1 -140 -0.50 -4.92
7 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 10EW 3 S 5 +1 +630 0.25 -4.67
11EW 3 N Q +4 +520 7.75 3.08
12EW 4 W A = -420 1.25 4.33
8 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 28EW 3 E 9 +2 -460 4.25 8.58
29EW 3 N A +1 +170 -4.00 4.58
30EW 2 E Q -3 +150 3.50 8.08
9 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 19EW 4 W Q = -620 -0.75 7.33
20EW 5x E A -4 +1100 -4.25 3.08
21EW 6 N 4 -1 -100 13.00 16.08
10 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 4NS 4 S J = +620 2.50 18.58
5NS 4 W J +1 -450 -3.00 15.58
6NS 4 E 8 = -620 0.00 15.58
wynik 15.58
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

6: Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 7NS 4 S 6 +1 +650 8.50 8.50
8NS 1 W 2 +2 -150 3.25 11.75
9NS 5x N 10 -3 -500 -9.75 2.00
2 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 19NS 4 W Q +1 -650 -0.50 1.50
20NS 3 E A -2 +200 -13.25 -11.75
21NS 4 N 8 +2 +680 3.75 -8.00
3 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 25NS 3 W 5 +4 -720 -1.50 -9.50
26NS 2 N 2 -1 -100 0.75 -8.75
27NS 3 S K -1 -50 -2.00 -10.75
4 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 4NS 4 S J = +620 2.50 -8.25
5NS 5 E 4 -1 +50 10.75 2.50
6NS 4 E 5 = -620 0.00 2.50
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 28EW 4 E 3 = -130 -6.00 -3.50
29EW 4 N A -1 -100 4.75 1.25
30EW 4 N Q = +420 -4.25 -3.00
6 pauza - pauza 16EW średnia 3.00 0.00
17EW średnia 3.00 3.00
18EW średnia 3.00 6.00
7 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 10NS 3 S 5 +1 +630 -0.25 5.75
11NS 3 N Q +4 +520 -7.75 -2.00
12NS 4 W A = -420 -1.25 -3.25
8 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 13EW 4 N J = +620 -7.25 -10.50
14EW 3 N 8 +1 +170 -3.50 -14.00
15EW 3 S 4 +1 +630 -5.00 -19.00
9 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 1EW 3 S 5 +2 +460 0.25 -18.75
2EW 5 E 2 = -400 4.75 -14.00
3EW 4 E 9 -2 +200 -8.50 -22.50
10 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 22EW 4 E 5 +1 -650 -1.25 -23.75
23EW 4 S 7 = +620 -8.75 -32.50
24EW 4 N 8 -1 -50 11.00 -21.50
wynik -21.50
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

7: Stanisław Janiak - Lesław Cegiel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 25EW 3 W 5 +4 -720 1.50 1.50
26EW 3 N 10 -2 -200 2.25 3.75
27EW 4 E K -3 +150 -4.00 -0.25
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10NS 3 S 2 +1 +630 -0.25 -0.50
11NS 6 N J +1 +1020 6.00 5.50
12NS 3 E 4 +1 -430 -1.50 4.00
3 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 22NS 6 E J = -1430 -13.50 -9.50
23NS 3 S 5 +1 +170 -1.75 -11.25
24NS 4 N 3 = +420 0.33 -10.92
4 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 28NS 3 E 5 +1 -430 -3.00 -13.92
29NS 4 N A -1 -100 -4.75 -18.67
30NS 4 N 2 = +420 4.25 -14.42
5 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 7NS 2 S A +1 +140 -4.25 -18.67
8NS 3 W 4 +1 -430 -4.00 -22.67
9NS 2 N 2 -1 -50 2.75 -19.92
6 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 1EW 3 S 5 +3 +490 -1.00 -20.92
2EW 3 W 2 +1 -430 5.50 -15.42
3EW 4 E 6 -1 +100 -5.75 -21.17
7 pauza - pauza 19EW średnia 3.00 -18.17
20EW średnia 3.00 -15.17
21EW średnia 3.00 -12.17
8 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 13NS 4 N J = +620 7.25 -4.92
14NS 3 N 8 +1 +170 3.50 -1.42
15NS 3 S 4 +1 +630 5.00 3.58
9 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 16EW 4 W K +1 -650 5.25 8.83
17EW 3 N 5 -1 -50 2.75 11.58
18EW 4 E Q = -420 7.00 18.58
10 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 4EW 4 S J = +620 -2.50 16.08
5EW 4 W J +1 -450 3.00 19.08
6EW 4 E 8 = -620 0.00 19.08
wynik 19.08
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

8: Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 7EW 4 S 6 +1 +650 -8.50 -8.50
8EW 1 W 2 +2 -150 -3.25 -11.75
9EW 5x N 10 -3 -500 9.75 -2.00
2 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 28EW 1 E 9 +3 -180 -4.25 -6.25
29EW 2 N A +1 +140 -2.75 -9.00
30EW 4 S 6 +1 +450 -5.25 -14.25
3 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 13NS 4 N J +1 +650 8.25 -6.00
14NS 4 N 8 = +420 9.50 3.50
15NS 3 S 9 +1 +630 5.00 8.50
4 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 25NS 3 E 5 +1 -630 2.25 10.75
26NS 1 N 2 = +80 6.00 16.75
27NS 3 S 5 +1 +170 5.25 22.00
5 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 1NS 3 S 9 +3 +490 1.00 23.00
2NS 5 W 2 -2 +100 8.75 31.75
3NS 3 E 10 = -600 -10.50 21.25
6 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 10NS 3 S 2 +1 +630 -0.25 21.00
11NS 6 N 10 +1 +1020 6.00 27.00
12NS 3 W 6 -1 +50 10.50 37.50
7 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 4EW 3 N J = +140 10.00 47.50
5EW 4 W 3 +1 -450 3.00 50.50
6EW 4 E 8 = -620 0.00 50.50
8 pauza - pauza 22EW średnia 3.00 53.50
23EW średnia 3.00 56.50
24EW średnia 3.00 59.50
9 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 16NS 4 W K +1 -650 -5.25 54.25
17NS 3 N 5 -1 -50 -2.75 51.50
18NS 4 E Q = -420 -7.00 44.50
10 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19EW 3 W Q +1 -630 -0.75 43.75
20EW 4 N K +1 +650 5.75 49.50
21EW 5 N 2 +1 +690 -3.75 45.75
wynik 45.75
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

9: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 22EW 4 E 5 +1 -650 -1.25 -1.25
23EW 4 S 8 = +620 -8.75 -10.00
24EW 3 S 2 +1 +430 -0.33 -10.33
2 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 10EW 3 S 2 +1 +630 0.25 -10.08
11EW 6 N J +1 +1020 -6.00 -16.08
12EW 3 E 4 +1 -430 1.50 -14.58
3 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 1EW 4 S A = +420 1.50 -13.08
2EW 3 W J +1 -430 5.50 -7.58
3EW 4x S 10 -2 -300 4.50 -3.08
4 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 16NS 3 W K +1 -170 7.50 4.42
17NS 3 N 5 -1 -50 -2.75 1.67
18NS 1 E 2 +3 -180 -0.25 1.42
5 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 28NS 4 E 3 = -130 6.00 7.42
29NS 4 N A -1 -100 -4.75 2.67
30NS 4 N Q = +420 4.25 6.92
6 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 4NS 4 S J = +620 2.50 9.42
5NS 4 W J +1 -450 -3.00 6.42
6NS 4 E 8 = -620 0.00 6.42
7 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 13NS 2 N J +1 +140 -5.50 0.92
14NS 3 S 5 -2 -100 -5.00 -4.08
15NS 2 S 4 +2 +180 -7.25 -11.33
8 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 7EW 3 S A +1 +170 3.00 -8.33
8EW 3 W 3 = -400 3.00 -5.33
9EW 1 N 2 +2 +110 -6.75 -12.08
9 pauza - pauza 25EW średnia 3.00 -9.08
26EW średnia 3.00 -6.08
27EW średnia 3.00 -3.08
10 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 19NS 3 W Q +1 -630 0.75 -2.33
20NS 4 N K +1 +650 -5.75 -8.08
21NS 5 N 2 +1 +690 3.75 -4.33
wynik -4.33
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

10: Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22NS 4 E 5 +1 -650 1.25 1.25
23NS 4 S 8 = +620 8.75 10.00
24NS 3 S 2 +1 +430 0.33 10.33
2 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 25EW 3 W 5 +4 -720 1.50 11.83
26EW 1 N 6 = +90 -6.00 5.83
27EW 4 S 5 -3 -150 5.25 11.08
3 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 13EW 4 N J +1 +650 -8.25 2.83
14EW 4 N 8 = +420 -9.50 -6.67
15EW 3 S 9 +1 +630 -5.00 -11.67
4 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 4EW 4 S J = +620 -2.50 -14.17
5EW 5 E 4 -1 +50 -10.75 -24.92
6EW 4 E 5 = -620 0.00 -24.92
5 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 19NS 4 W J +1 -650 -0.50 -25.42
20NS 3x E A -4 +1100 4.25 -21.17
21NS 4 N 5 +1 +650 2.75 -18.42
6 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 1NS 3 S 5 +3 +490 1.00 -17.42
2NS 3 W 2 +1 -430 -5.50 -22.92
3NS 4 E 6 -1 +100 5.75 -17.17
7 Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz 7NS 3 S 7 -1 -100 -9.75 -26.92
8NS 3x W 9 -2 +300 11.75 -15.17
9NS 2 S 4 -2 -100 0.75 -14.42
8 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 16NS 4 W K +1 -650 -5.25 -19.67
17NS 3 N 8 -1 -50 -2.75 -22.42
18NS 4 W 4 -2 +100 7.75 -14.67
9 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 10EW 3 N 4 +2 +660 -1.00 -15.67
11EW 6 S 2 +1 +940 -3.50 -19.17
12EW 3 E 7 +1 -430 1.50 -17.67
10 pauza - pauza 28EW średnia 3.00 -14.67
29EW średnia 3.00 -11.67
30EW średnia 3.00 -8.67
wynik -8.67
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

11: Dominik Hołyś - Jerzy Kurianowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 19EW 5 W Q = -650 0.50 0.50
20EW 5x W 8 -5 +1400 -10.50 -10.00
21EW 5 N 5 = +650 -2.75 -12.75
2 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 22EW 4 E 2 +1 -650 -1.25 -14.00
23EW 3 N Q -4 -400 12.50 -1.50
24EW 5x E A -4 +800 -10.33 -11.83
3 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 25EW 3 W 5 +4 -720 1.50 -10.33
26EW 2 N 2 -1 -100 -0.75 -11.08
27EW 3 S K -1 -50 2.00 -9.08
4 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 28EW 3 E 5 +1 -430 3.00 -6.08
29EW 4 N A -1 -100 4.75 -1.33
30EW 4 N 2 = +420 -4.25 -5.58
5 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 1EW 3 S 9 +3 +490 -1.00 -6.58
2EW 5 W 2 -2 +100 -8.75 -15.33
3EW 3 E 10 = -600 10.50 -4.83
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4EW 4 S J = +620 -2.50 -7.33
5EW 4 W J +1 -450 3.00 -4.33
6EW 4 E 8 = -620 0.00 -4.33
7 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 7EW 3 S 7 -1 -100 9.75 5.42
8EW 3x W 9 -2 +300 -11.75 -6.33
9EW 2 S 4 -2 -100 -0.75 -7.08
8 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 10EW 3 S 8 +1 +630 0.25 -6.83
11EW 3 N J +4 +520 7.75 0.92
12EW 4x E A = -590 6.25 7.17
9 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 13EW 3 E 2 -2 +200 3.50 10.67
14EW 4 N 10 -1 -50 3.00 13.67
15EW 1 S 4 +2 +150 7.75 21.42
10 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 16EW 4 W K = -620 4.50 25.92
17EW 3 N 8 -1 -50 2.75 28.67
18EW 4 W 6 -1 +50 -6.00 22.67
wynik 22.67
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15

27-02-2023r.KMP IMPy Zgorzelec

12: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 1NS średnia -17.00 -17.00
2NS średnia -17.00 -34.00
3NS średnia -17.00 -51.00
2 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 4NS średnia -17.00 -68.00
5NS średnia -17.00 -85.00
6NS średnia -17.00 -102.00
3 Ewa Miakisz - Zofia Eisenberg 7NS średnia -17.00 -119.00
8NS średnia -17.00 -136.00
9NS średnia -17.00 -153.00
4 Grzegorz Bajek - Edward Szafraniec 10NS średnia -17.00 -170.00
11NS średnia -17.00 -187.00
12NS średnia -17.00 -204.00
5 Zbigniew Matyjaszczuk - Ryszard Jucha 13NS średnia -17.00 -221.00
14NS średnia -17.00 -238.00
15NS średnia -17.00 -255.00
6 Zdzisław Klimczak - Piotr Dimitriu 16NS średnia -17.00 -272.00
17NS średnia -17.00 -289.00
18NS średnia -17.00 -306.00
7 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 19NS średnia -17.00 -323.00
20NS średnia -17.00 -340.00
21NS średnia -17.00 -357.00
8 Ewa Lis-Nazaruk - Mirosław Bryndzia 22NS średnia -17.00 -374.00
23NS średnia -17.00 -391.00
24NS średnia -17.00 -408.00
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25NS średnia -17.00 -425.00
26NS średnia -17.00 -442.00
27NS średnia -17.00 -459.00
10 Sylwester Gołdyn - Sławomir Bogdanowicz 28NS średnia -17.00 -476.00
29NS średnia -17.00 -493.00
30NS średnia -17.00 -510.00
wynik -510.00
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 01-03-2023 20:21:15