14-03-2022r. KMP Zgorzelec

1: Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 1EW 4x E Q -1 +100 20.00% 20.00%
2EW 3x S 7 -2 -500 100.00% 60.00%
3EW 2 N K +1 +140 20.00% 46.67%
2 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 10EW 4 W A = -620 60.00% 50.00%
11EW 5 E K +2 -440 20.00% 44.00%
12EW 4 W J -1 +50 70.00% 48.33%
3 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 31NS 3 S A = +110 40.00% 47.14%
32NS 3 S 2 = +140 30.00% 45.00%
33NS 6xx S 8 -1 -200 20.00% 42.22%
4 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 28EW 3 S 3 +3 +690 20.00% 40.00%
29EW 5 N 2 +1 +620 70.00% 42.73%
30EW 2 W A = -110 100.00% 47.50%
5 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 4EW 2 W 5 -1 +100 40.00% 46.92%
5EW 2 S A = +110 90.00% 50.00%
6EW 1 E A -2 +200 20.00% 48.00%
6 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 13EW 2 S 2 = +110 0.00% 45.00%
14EW 6x W A -4 +800 0.00% 42.35%
15EW 4x W 5 -1 +100 100.00% 45.56%
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25NS 7 S 8 = +1510 90.00% 47.89%
26NS 2 S 2 -2 -200 20.00% 46.50%
27NS 4x N 6 -1 -100 70.00% 47.62%
8 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 7NS 3 S 9 -1 -100 30.00% 46.82%
8NS 6 W A +1 -1010 30.00% 46.09%
9NS 4 E 5 = -620 20.00% 45.00%
9 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 22NS 6 S 9 -1 -50 10.00% 43.60%
23NS 4 S A -1 -100 70.00% 44.62%
24NS 3 S Q = +400 30.00% 44.07%
10 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 16EW 3 S 10 = +400 30.00% 43.57%
17EW 1 N 3 +1 +120 20.00% 42.76%
18EW 1 W Q -1 +50 10.00% 41.67%
11 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 19NS 3 S K +1 +430 70.00% 42.58%
20NS 4x S A -3 -800 0.00% 41.25%
21NS 6 W 4 -2 +100 90.00% 42.73%
wynik 42.73%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

2: Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 22NS 4 N 6 -1 -50 10.00% 10.00%
23NS 3 S 3 -1 -100 70.00% 40.00%
24NS 2 S K +4 +170 0.00% 26.67%
2 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 4EW 3x S A -1 -200 100.00% 45.00%
5EW 3 W 4 -3 +150 10.00% 38.00%
6EW 3 N Q = +140 40.00% 38.33%
3 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 13EW 2 E A +2 -170 70.00% 42.86%
14EW 4 E 3 +1 -450 60.00% 45.00%
15EW 5x W Q -2 +300 30.00% 43.33%
4 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 1NS 3 W 10 -1 +50 50.00% 44.00%
2NS 3 E J = -110 40.00% 43.64%
3NS 3 N K +1 +170 100.00% 48.33%
5 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 31EW 3 N 10 = +140 30.00% 46.92%
32EW 4 N 2 -1 -50 100.00% 50.71%
33EW 4 N 3 -2 -100 40.00% 50.00%
6 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 7EW 3 S 2 -1 -100 70.00% 51.25%
8EW 6 E J +1 -1010 70.00% 52.35%
9EW 4 N 9 -2 -100 0.00% 49.44%
7 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 16EW 3 S 10 +1 +430 0.00% 46.84%
17EW 2 E Q -1 +50 70.00% 48.00%
18EW 3 E 4 -1 +50 10.00% 46.19%
8 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 28NS 4 N 6 -1 -100 10.00% 44.55%
29NS 5 N K +1 +620 30.00% 43.91%
30NS 3 N 7 +2 +150 60.00% 44.58%
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10NS 4 W 2 -1 +100 90.00% 46.40%
11NS 7 W 4 -1 +50 100.00% 48.46%
12NS 4 E Q -1 +50 30.00% 47.78%
10 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 25NS 6 S 6 = +980 20.00% 46.79%
26NS 4x W A = -710 0.00% 45.17%
27NS 4x S Q -2 -300 10.00% 44.00%
11 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 19EW 3 S K +1 +430 30.00% 43.55%
20EW 4x S A -3 -800 100.00% 45.31%
21EW 6 W 4 -2 +100 10.00% 44.24%
wynik 44.24%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

3: Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 22EW 4 N 6 -1 -50 90.00% 90.00%
23EW 3 S 3 -1 -100 30.00% 60.00%
24EW 2 S K +4 +170 100.00% 73.33%
2 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 25NS 6 S 8 +1 +1010 60.00% 70.00%
26NS 3 W 3 -2 +200 100.00% 76.00%
27NS 4 S 9 -2 -100 70.00% 75.00%
3 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 7EW 4 S 6 -1 -100 70.00% 74.29%
8EW 6 W 9 +1 -1010 70.00% 73.75%
9EW 4 E 6 = -620 80.00% 74.44%
4 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 16EW 3 N 3 = +400 30.00% 70.00%
17EW 1 N 3 -1 -50 100.00% 72.73%
18EW 4 E 6 +1 -450 60.00% 71.67%
5 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 4NS 2 W 5 -1 +100 60.00% 70.77%
5NS 2 S A = +110 10.00% 66.43%
6NS 1 E A -2 +200 80.00% 67.33%
6 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 1EW 3 W 6 -1 +50 50.00% 66.25%
2EW 3 W Q -1 +50 0.00% 62.35%
3EW 4 S 2 = +130 40.00% 61.11%
7 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 10EW 4 W J = -620 60.00% 61.05%
11EW 6 W 4 +1 -1010 60.00% 61.00%
12EW 4 E Q -2 +100 20.00% 59.05%
8 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 19EW 6x N 9 = +1090 0.00% 56.36%
20EW 5x W A -4 +1100 10.00% 54.35%
21EW 3 E 6 +1 -430 70.00% 55.00%
9 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 31NS 2 W 8 = -90 20.00% 53.60%
32NS 4 S J = +420 90.00% 55.00%
33NS 3 S 4 = +400 90.00% 56.30%
10 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 13NS 2 E A +2 -170 30.00% 55.36%
14NS 4 E 6 +1 -450 40.00% 54.83%
15NS 5x W 5 -2 +300 70.00% 55.33%
11 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 28NS 6 N 9 = +1370 100.00% 56.77%
29NS 6x N K = +1540 100.00% 58.12%
30NS 5x N Q = +550 100.00% 59.39%
wynik 59.39%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

4: Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 31NS 2 N 10 +1 +140 70.00% 70.00%
32NS 2 N 6 +1 +140 30.00% 50.00%
33NS 3 S 4 = +400 90.00% 63.33%
2 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 25EW 6 S 8 +1 +1010 40.00% 57.50%
26EW 3 W 3 -2 +200 0.00% 46.00%
27EW 4 S 9 -2 -100 30.00% 43.33%
3 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 28NS 4 N 6 -1 -100 10.00% 38.57%
29NS 6 N K = +1370 80.00% 43.75%
30NS 3 N 7 +1 +130 40.00% 43.33%
4 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 10EW 4 W A = -620 60.00% 45.00%
11EW 6 E K +1 -940 40.00% 44.55%
12EW 4 E Q -2 +100 20.00% 42.50%
5 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 19EW 3 N 10 +1 +430 30.00% 41.54%
20EW 5x W Q -4 +1100 10.00% 39.29%
21EW 1 W 7 +1 -120 40.00% 39.33%
6 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 7NS 3 S 2 -1 -100 30.00% 38.75%
8NS 6 E J +1 -1010 30.00% 38.24%
9NS 4 N 9 -2 -100 100.00% 41.67%
7 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 4EW 2 N A = +110 20.00% 40.53%
5EW 3 S K = +110 90.00% 43.00%
6EW 3 S 3 -1 -50 90.00% 45.24%
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13EW 3x S K -2 -500 100.00% 47.73%
14EW 4 E 3 +1 -450 60.00% 48.26%
15EW 3 S Q = +140 80.00% 49.58%
9 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 22EW 6 S 9 -1 -50 90.00% 51.20%
23EW 4 S A -1 -100 30.00% 50.38%
24EW 3 S Q = +400 70.00% 51.11%
10 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 1NS 4 E J -3 +150 100.00% 52.86%
2NS 3 S 7 -2 -200 20.00% 51.72%
3NS 5 S 2 -1 -50 30.00% 51.00%
11 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 16NS 3 N 3 +1 +130 40.00% 50.65%
17NS 3 W Q -2 +100 60.00% 50.94%
18NS 3 W 3 +2 -460 0.00% 49.39%
wynik 49.39%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

5: Lesław Cegiel - Stanisław Janiak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 19NS 4 N 10 = +130 40.00% 40.00%
20NS 5x W Q -2 +500 60.00% 50.00%
21NS 3 E 6 +2 -460 0.00% 33.33%
2 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 1NS 3 W 9 = -140 0.00% 25.00%
2NS 2 S K -1 -100 70.00% 34.00%
3NS 3 E 2 = -140 0.00% 28.33%
3 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 28EW 4 N 6 -1 -100 90.00% 37.14%
29EW 6 N K = +1370 20.00% 35.00%
30EW 3 N 7 +1 +130 60.00% 37.78%
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 31NS 4x W 9 -2 +300 100.00% 44.00%
32NS 3 N 10 +1 +170 60.00% 45.45%
33NS 5 N 7 -3 -150 40.00% 45.00%
5 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 13EW 1 S 2 -1 -100 20.00% 43.08%
14EW 4 E 3 +1 -450 60.00% 44.29%
15EW 5x W Q -2 +300 30.00% 43.33%
6 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 22EW 3 N 3 +2 +460 20.00% 41.88%
23EW 5 N 4 -2 -200 70.00% 43.53%
24EW 5 N J +1 +420 40.00% 43.33%
7 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 10NS 4 W J = -620 40.00% 43.16%
11NS 6 W 4 +1 -1010 40.00% 43.00%
12NS 4 E Q -2 +100 80.00% 44.76%
8 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 7EW 3 S 9 -1 -100 70.00% 45.91%
8EW 6 W A +1 -1010 70.00% 46.96%
9EW 4 E 5 = -620 80.00% 48.33%
9 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 16EW 3 S 7 -1 -50 90.00% 50.00%
17EW 4 S K = +130 0.00% 48.08%
18EW 4 W Q +1 -450 60.00% 48.52%
10 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 25EW 6 S 6 = +980 80.00% 49.64%
26EW 4x W A = -710 100.00% 51.38%
27EW 4x S Q -2 -300 90.00% 52.67%
11 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 4NS 2 E 7 = -120 20.00% 51.61%
5NS 3 W 4 -3 +150 90.00% 52.81%
6NS 1 S 7 +1 +120 40.00% 52.42%
wynik 52.42%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

6: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 7NS 2x S 6 = +670 100.00% 100.00%
8NS 5x N K -4 -800 80.00% 90.00%
9NS 3 W A +1 -170 70.00% 83.33%
2 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 22NS 3 N 4 +2 +460 80.00% 82.50%
23NS 3x E 8 +1 -930 0.00% 66.00%
24NS 3 S K +1 +430 90.00% 70.00%
3 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 4NS 2 E 8 = -90 40.00% 65.71%
5NS 3 S K = +140 50.00% 63.75%
6NS 3 N 5 = +400 100.00% 67.78%
4 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 31EW 4x W 9 -2 +300 0.00% 61.00%
32EW 3 N 10 +1 +170 40.00% 59.09%
33EW 5 N 7 -3 -150 60.00% 59.17%
5 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 1NS 3 S A -1 -50 20.00% 56.15%
2NS 2 S K -1 -100 70.00% 57.14%
3NS 5 S 2 -1 -50 30.00% 55.33%
6 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 16EW 4 S 10 -1 -50 90.00% 57.50%
17EW 2 E Q -1 +50 70.00% 58.24%
18EW 4 E 4 +1 -450 60.00% 58.33%
7 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 25EW 7 S 8 = +1510 10.00% 55.79%
26EW 2 S 2 -2 -200 80.00% 57.00%
27EW 4x N 6 -1 -100 30.00% 55.71%
8 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 13NS 3x S K -2 -500 0.00% 53.18%
14NS 4 E 3 +1 -450 40.00% 52.61%
15NS 3 S Q = +140 20.00% 51.25%
9 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 10EW 4 W 2 -1 +100 10.00% 49.60%
11EW 7 W 4 -1 +50 0.00% 47.69%
12EW 4 E Q -1 +50 70.00% 48.52%
10 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 19EW 3 W A -1 +100 80.00% 49.64%
20EW 5 W A -3 +300 60.00% 50.00%
21EW 3 E 3 +1 -430 70.00% 50.67%
11 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 28EW 6 N 9 = +1370 0.00% 49.03%
29EW 6x N K = +1540 0.00% 47.50%
30EW 5x N Q = +550 0.00% 46.06%
wynik 46.06%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

7: Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 31EW 2 N 10 +1 +140 30.00% 30.00%
32EW 2 N 6 +1 +140 70.00% 50.00%
33EW 3 S 4 = +400 10.00% 36.67%
2 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 10NS 4 W A = -620 40.00% 37.50%
11NS 5 E K +2 -440 80.00% 46.00%
12NS 4 W J -1 +50 30.00% 43.33%
3 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 25NS 7 S 10 = +1510 90.00% 50.00%
26NS 2 W A +1 -140 40.00% 48.75%
27NS 4x S Q -2 -300 10.00% 44.44%
4 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 7NS 1 S A +3 +170 80.00% 48.00%
8NS 5 W A +2 -510 100.00% 52.73%
9NS 2 E 6 +2 -170 70.00% 54.17%
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1EW 3 S A -1 -50 80.00% 56.15%
2EW 2 S K -1 -100 30.00% 54.29%
3EW 5 S 2 -1 -50 70.00% 55.33%
6 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 4NS 3 E J -2 +200 100.00% 58.12%
5NS 2 S A +1 +140 50.00% 57.65%
6NS 3 S 10 -1 -50 10.00% 55.00%
7 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 19EW 5 N 10 -1 -50 100.00% 57.37%
20EW 4 S A -2 -200 80.00% 58.50%
21EW 4 W 9 -2 +100 10.00% 56.19%
8 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 28EW 4 N 6 -1 -100 90.00% 57.73%
29EW 5 N K +1 +620 70.00% 58.26%
30EW 3 N 7 +2 +150 40.00% 57.50%
9 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 16NS 3 S 7 -1 -50 10.00% 55.60%
17NS 4 S K = +130 100.00% 57.31%
18NS 4 W Q +1 -450 40.00% 56.67%
10 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 13EW 2 E A +2 -170 70.00% 57.14%
14EW 4 E 6 +1 -450 60.00% 57.24%
15EW 5x W 5 -2 +300 30.00% 56.33%
11 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 22EW 3 S 4 +2 +460 20.00% 55.16%
23EW 4 S 3 = +620 0.00% 53.44%
24EW 3 S 7 +1 +430 10.00% 52.12%
wynik 52.12%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

8: Darek Dworzyński - Edward Kurjański

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 25EW 6 S 8 = +980 80.00% 80.00%
26EW 3 N K +1 +170 20.00% 50.00%
27EW 3 E 4 +2 -150 60.00% 53.33%
2 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 1EW 3 W 9 = -140 100.00% 65.00%
2EW 2 S K -1 -100 30.00% 58.00%
3EW 3 E 2 = -140 100.00% 65.00%
3 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 13NS 2 E A +2 -170 30.00% 60.00%
14NS 4 E 3 +1 -450 40.00% 57.50%
15NS 5x W Q -2 +300 70.00% 58.89%
4 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 28NS 3 S 3 +3 +690 80.00% 61.00%
29NS 5 N 2 +1 +620 30.00% 58.18%
30NS 2 W A = -110 0.00% 53.33%
5 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 10NS 5 W A -1 +100 90.00% 56.15%
11NS 7 E 5 = -1520 0.00% 52.14%
12NS 4 W 8 = -420 0.00% 48.67%
6 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 4EW 3 E J -2 +200 0.00% 45.62%
5EW 2 S A +1 +140 50.00% 45.88%
6EW 3 S 10 -1 -50 90.00% 48.33%
7 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 7NS 2 N 4 -1 -100 30.00% 47.37%
8NS 6 W A +1 -1010 30.00% 46.50%
9NS 4 E 5 = -620 20.00% 45.24%
8 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 22EW 3 N 3 +1 +430 60.00% 45.91%
23EW 5 S 7 -2 -200 70.00% 46.96%
24EW 3 S 7 = +400 70.00% 47.92%
9 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 31EW 2 W 8 = -90 80.00% 49.20%
32EW 4 S J = +420 10.00% 47.69%
33EW 3 S 4 = +400 10.00% 46.30%
10 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19NS 3 W A -1 +100 20.00% 45.36%
20NS 5 W A -3 +300 40.00% 45.17%
21NS 3 E 3 +1 -430 30.00% 44.67%
11 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 16EW 3 N 3 +1 +130 60.00% 45.16%
17EW 3 W Q -2 +100 40.00% 45.00%
18EW 3 W 3 +2 -460 100.00% 46.67%
wynik 46.67%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

9: Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 19EW 4 N 10 = +130 60.00% 60.00%
20EW 5x W Q -2 +500 40.00% 50.00%
21EW 3 E 6 +2 -460 100.00% 66.67%
2 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 28EW 5 S 2 +1 +620 40.00% 60.00%
29EW 3 N 2 +1 +630 40.00% 56.00%
30EW 5 S A = +400 20.00% 50.00%
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4EW 2 E 8 = -90 60.00% 51.43%
5EW 3 S K = +140 50.00% 51.25%
6EW 3 N 5 = +400 0.00% 45.56%
4 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 16NS 3 N 3 = +400 70.00% 48.00%
17NS 1 N 3 -1 -50 0.00% 43.64%
18NS 4 E 6 +1 -450 40.00% 43.33%
5 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 31NS 3 N 10 = +140 70.00% 45.38%
32NS 4 N 2 -1 -50 0.00% 42.14%
33NS 4 N 3 -2 -100 60.00% 43.33%
6 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 13NS 2 S 2 = +110 100.00% 46.88%
14NS 6x W A -4 +800 100.00% 50.00%
15NS 4x W 5 -1 +100 0.00% 47.22%
7 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 7EW 2 N 4 -1 -100 70.00% 48.42%
8EW 6 W A +1 -1010 70.00% 49.50%
9EW 4 E 5 = -620 80.00% 50.95%
8 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 10NS 4 W J +1 -650 0.00% 48.64%
11NS 6 E K +1 -1020 20.00% 47.39%
12NS 5 E Q -2 +100 80.00% 48.75%
9 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 25EW 6 N Q = +980 80.00% 50.00%
26EW 1 N K +1 +110 40.00% 49.62%
27EW 4 S Q -1 -50 0.00% 47.78%
10 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 1EW 4 E J -3 +150 0.00% 46.07%
2EW 3 S 7 -2 -200 80.00% 47.24%
3EW 5 S 2 -1 -50 70.00% 48.00%
11 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 22NS 3 S 4 +2 +460 80.00% 49.03%
23NS 4 S 3 = +620 100.00% 50.62%
24NS 3 S 7 +1 +430 90.00% 51.82%
wynik 51.82%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

10: Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 25NS 6 S 8 = +980 20.00% 20.00%
26NS 3 N K +1 +170 80.00% 50.00%
27NS 3 E 4 +2 -150 40.00% 46.67%
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22EW 3 N 4 +2 +460 20.00% 40.00%
23EW 3x E 8 +1 -930 100.00% 52.00%
24EW 3 S K +1 +430 10.00% 45.00%
3 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 31EW 3 S A = +110 60.00% 47.14%
32EW 3 S 2 = +140 70.00% 50.00%
33EW 6xx S 8 -1 -200 80.00% 53.33%
4 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 7EW 1 S A +3 +170 20.00% 50.00%
8EW 5 W A +2 -510 0.00% 45.45%
9EW 2 E 6 +2 -170 30.00% 44.17%
5 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 19NS 3 N 10 +1 +430 70.00% 46.15%
20NS 5x W Q -4 +1100 90.00% 49.29%
21NS 1 W 7 +1 -120 60.00% 50.00%
6 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 1NS 3 W 6 -1 +50 50.00% 50.00%
2NS 3 W Q -1 +50 100.00% 52.94%
3NS 4 S 2 = +130 60.00% 53.33%
7 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 16NS 3 S 10 +1 +430 100.00% 55.79%
17NS 2 E Q -1 +50 30.00% 54.50%
18NS 3 E 4 -1 +50 90.00% 56.19%
8 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 10EW 4 W J +1 -650 100.00% 58.18%
11EW 6 E K +1 -1020 80.00% 59.13%
12EW 5 E Q -2 +100 20.00% 57.50%
9 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 13NS 2 W 7 +1 -140 60.00% 57.60%
14NS 4 E 10 +1 -450 40.00% 56.92%
15NS 5x W Q -2 +300 70.00% 57.41%
10 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 28EW 3 N 9 = +140 60.00% 57.50%
29EW 5 N 5 = +600 100.00% 58.97%
30EW 5 N 6 -1 -50 80.00% 59.67%
11 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 4EW 2 E 7 = -120 80.00% 60.32%
5EW 3 W 4 -3 +150 10.00% 58.75%
6EW 1 S 7 +1 +120 60.00% 58.79%
wynik 58.79%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

11: Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7EW 2x S 6 = +670 0.00% 0.00%
8EW 5x N K -4 -800 20.00% 10.00%
9EW 3 W A +1 -170 30.00% 16.67%
2 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 28NS 5 S 2 +1 +620 60.00% 27.50%
29NS 3 N 2 +1 +630 60.00% 34.00%
30NS 5 S A = +400 80.00% 41.67%
3 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 25EW 7 S 10 = +1510 10.00% 37.14%
26EW 2 W A +1 -140 60.00% 40.00%
27EW 4x S Q -2 -300 90.00% 45.56%
4 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 1EW 3 W 10 -1 +50 50.00% 46.00%
2EW 3 E J = -110 60.00% 47.27%
3EW 3 N K +1 +170 0.00% 43.33%
5 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 10EW 5 W A -1 +100 10.00% 40.77%
11EW 7 E 5 = -1520 100.00% 45.00%
12EW 4 W 8 = -420 100.00% 48.67%
6 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 22NS 3 N 3 +2 +460 80.00% 50.62%
23NS 5 N 4 -2 -200 30.00% 49.41%
24NS 5 N J +1 +420 60.00% 50.00%
7 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 4NS 2 N A = +110 80.00% 51.58%
5NS 3 S K = +110 10.00% 49.50%
6NS 3 S 3 -1 -50 10.00% 47.62%
8 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 19NS 6x N 9 = +1090 100.00% 50.00%
20NS 5x W A -4 +1100 90.00% 51.74%
21NS 3 E 6 +1 -430 30.00% 50.83%
9 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 13EW 2 W 7 +1 -140 40.00% 50.40%
14EW 4 E 10 +1 -450 60.00% 50.77%
15EW 5x W Q -2 +300 30.00% 50.00%
10 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 16NS 3 S 10 = +400 70.00% 50.71%
17NS 1 N 3 +1 +120 80.00% 51.72%
18NS 1 W Q -1 +50 90.00% 53.00%
11 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 31EW 3 N 8 -2 -200 100.00% 54.52%
32EW 4 N A = +420 10.00% 53.12%
33EW 6 S 4 -5 -250 100.00% 54.55%
wynik 54.55%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59

14-03-2022r. KMP Zgorzelec

12: Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jan Pawlikaniec - Sylwester Gołdyn 1NS 4x E Q -1 +100 80.00% 80.00%
2NS 3x S 7 -2 -500 0.00% 40.00%
3NS 2 N K +1 +140 80.00% 53.33%
2 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 4NS 3x S A -1 -200 0.00% 40.00%
5NS 3 W 4 -3 +150 90.00% 50.00%
6NS 3 N Q = +140 60.00% 51.67%
3 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 7NS 4 S 6 -1 -100 30.00% 48.57%
8NS 6 W 9 +1 -1010 30.00% 46.25%
9NS 4 E 6 = -620 20.00% 43.33%
4 Mirosław Bryndzia - Eugeniusz Hładyszewski 10NS 4 W A = -620 40.00% 43.00%
11NS 6 E K +1 -940 60.00% 44.55%
12NS 4 E Q -2 +100 80.00% 47.50%
5 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 13NS 1 S 2 -1 -100 80.00% 50.00%
14NS 4 E 3 +1 -450 40.00% 49.29%
15NS 5x W Q -2 +300 70.00% 50.67%
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16NS 4 S 10 -1 -50 10.00% 48.12%
17NS 2 E Q -1 +50 30.00% 47.06%
18NS 4 E 4 +1 -450 40.00% 46.67%
7 Sylwia Zabłocka-Śledzka - Tadeusz Szczęch 19NS 5 N 10 -1 -50 0.00% 44.21%
20NS 4 S A -2 -200 20.00% 43.00%
21NS 4 W 9 -2 +100 90.00% 45.24%
8 Darek Dworzyński - Edward Kurjański 22NS 3 N 3 +1 +430 40.00% 45.00%
23NS 5 S 7 -2 -200 30.00% 44.35%
24NS 3 S 7 = +400 30.00% 43.75%
9 Zbigniew Buciuto - Janusz Czerniawski 25NS 6 N Q = +980 20.00% 42.80%
26NS 1 N K +1 +110 60.00% 43.46%
27NS 4 S Q -1 -50 100.00% 45.56%
10 Ewa Lis-Nazaruk - Ewa Miakisz 28NS 3 N 9 = +140 40.00% 45.36%
29NS 5 N 5 = +600 0.00% 43.79%
30NS 5 N 6 -1 -50 20.00% 43.00%
11 Sławomir Bogdanowicz - Jerzy Kurianowicz 31NS 3 N 8 -2 -200 0.00% 41.61%
32NS 4 N A = +420 90.00% 43.12%
33NS 6 S 4 -5 -250 0.00% 41.82%
wynik 41.82%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-03-2022 20:28:59