22-10-2019r. wtorkowe

1: Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1EW 6x N A -1 -100 90.00% 90.00%
2EW 5 S 4 +2 +640 60.00% 75.00%
3EW 3 N J +2 +460 40.00% 63.33%
2 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 25NS 2 S 8 +1 +140 40.00% 57.50%
26NS 2 S A = +110 60.00% 58.00%
27NS 4 W A -2 +100 50.00% 56.67%
3 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 28EW 4 W 8 +2 -480 60.00% 57.14%
29EW 4 N A = +620 10.00% 51.25%
30EW 4 N A +3 +510 70.00% 53.33%
4 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 16EW 2 N J +3 +210 60.00% 54.00%
17EW 4 E A = -420 70.00% 55.45%
18EW 4 N 6 +1 +650 30.00% 53.33%
5 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 7EW 3 W 4 +3 -690 90.00% 56.15%
8EW 5 N Q -3 -150 100.00% 59.29%
9EW 3 N 4 -2 -100 80.00% 60.67%
6 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 22NS 3 W 6 -1 +100 90.00% 62.50%
23NS 4 W A +1 -150 80.00% 63.53%
24NS 3x N 10 -2 -300 40.00% 62.22%
7 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 4NS 3 N 2 +1 +630 80.00% 63.16%
5NS 3 N 3 -2 -200 10.00% 60.50%
6NS 3 N A +3 +170 50.00% 60.00%
8 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 10NS 4 N J +2 +680 10.00% 57.73%
11NS 6 E Q = -980 30.00% 56.52%
12NS 4 N Q -2 -200 10.00% 54.58%
9 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 19NS 5 E 8 +1 -690 90.00% 56.00%
20NS 3 W K +2 -660 20.00% 54.62%
21NS 3 E 3 +2 -150 20.00% 53.33%
10 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 13EW 3 E 6 -2 +200 30.00% 52.50%
14EW 4 E Q +1 -150 50.00% 52.41%
15EW 4 W A +1 -450 70.00% 53.00%
wynik 53.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

2: Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 16EW 7x N J -1 -100 100.00% 100.00%
17EW 5 N A -1 -50 40.00% 70.00%
18EW 4 N 10 +2 +680 0.00% 46.67%
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4EW 7x N A -1 -200 90.00% 57.50%
5EW 3 N 10 -1 -100 50.00% 56.00%
6EW 3 N Q -2 -100 90.00% 61.67%
3 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 28NS 4 W 8 +2 -480 40.00% 58.57%
29NS 4 N A = +620 90.00% 62.50%
30NS 4 N A +3 +510 30.00% 58.89%
4 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 1EW 4 S 7 = +420 40.00% 57.00%
2EW 3 S 8 +4 +190 80.00% 59.09%
3EW 4 N 9 +3 +510 20.00% 55.83%
5 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 19EW 3 E 9 +3 -690 10.00% 52.31%
20EW 3 E 8 -1 +100 30.00% 50.71%
21EW 3 E 3 -1 +50 20.00% 48.67%
6 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 10EW 4x N A +1 +990 20.00% 46.88%
11EW 4 W 3 +3 -510 30.00% 45.88%
12EW 4 N 10 = +620 30.00% 45.00%
7 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 25NS 2 S 9 +1 +110 20.00% 43.68%
26NS 3 S A = +140 90.00% 46.00%
27NS 4 S 8 +1 +150 80.00% 47.62%
8 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 7NS 3 W 6 +1 -630 80.00% 49.09%
8NS 5x E 7 -3 +500 100.00% 51.30%
9NS 2 N 8 = +110 90.00% 52.92%
9 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 13NS 3 E K -2 +200 70.00% 53.60%
14NS 3 E 6 +2 -150 50.00% 53.46%
15NS 4 W J +1 -450 30.00% 52.59%
10 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 22NS 2 W 4 +1 -150 0.00% 50.71%
23NS 5x W A +1 -950 20.00% 49.66%
24NS 5x W A +1 -650 0.00% 48.00%
wynik 48.00%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

3: Joanna Neuburger - Edward Neuburger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 25NS 3 N A +1 +170 70.00% 70.00%
26NS 2 W 3 +2 -170 20.00% 45.00%
27NS 4 E A -2 +100 50.00% 46.67%
2 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 19EW 6 W 7 = -1370 60.00% 50.00%
20EW 3 E K -1 +100 30.00% 46.00%
21EW 3 E 8 = -110 50.00% 46.67%
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7EW 3 W 3 +3 -690 90.00% 52.86%
8EW 4 S 8 -1 -50 80.00% 56.25%
9EW 2 N 9 = +110 10.00% 51.11%
4 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 1NS 4 S 7 = +420 60.00% 52.00%
2NS 3 S 8 +4 +190 20.00% 49.09%
3NS 4 N 9 +3 +510 80.00% 51.67%
5 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 4EW 4 N 7 +1 +650 0.00% 47.69%
5EW 4 S 4 -1 -100 50.00% 47.86%
6EW 5 N A +1 +420 20.00% 46.00%
6 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 22EW 3 W 6 -1 +100 10.00% 43.75%
23EW 4 W A +1 -150 20.00% 42.35%
24EW 3x N 10 -2 -300 60.00% 43.33%
7 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 13EW 2 E J +1 -140 80.00% 45.26%
14EW 2 S 7 = +110 0.00% 43.00%
15EW 4 W A = -420 10.00% 41.43%
8 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 28NS 5 W 8 = -450 100.00% 44.09%
29NS 2 S 5 +1 +140 40.00% 43.91%
30NS 6 N K +1 +1010 90.00% 45.83%
9 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 10NS 5x N K = +850 50.00% 46.00%
11NS 6 W A = -990 0.00% 44.23%
12NS 5 N Q -1 -100 40.00% 44.07%
10 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 16NS 3 N J +2 +460 60.00% 44.64%
17NS 4 E A +1 -450 0.00% 43.10%
18NS 4 S 3 -2 -200 0.00% 41.67%
wynik 41.67%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

4: Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 19NS 6 W 4 +1 -1470 0.00% 0.00%
20NS 3 W K +2 -660 20.00% 10.00%
21NS 6x E 3 -2 +300 100.00% 40.00%
2 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 28NS 4 E J +2 -480 40.00% 40.00%
29NS 1 S J -1 -100 0.00% 32.00%
30NS 4 N A +3 +510 30.00% 31.67%
3 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 22EW 2 E K = -110 80.00% 38.57%
23EW 5x W A = -750 60.00% 41.25%
24EW 3 E K -4 +200 0.00% 36.67%
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10EW 5x N A = +850 50.00% 38.00%
11EW 4 E Q +3 -510 30.00% 37.27%
12EW 4 N Q +1 +650 0.00% 34.17%
5 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 4NS 4 N 7 +1 +650 100.00% 39.23%
5NS 4 S 4 -1 -100 50.00% 40.00%
6NS 5 N A +1 +420 80.00% 42.67%
6 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 7EW 4 E 8 +2 -680 50.00% 43.12%
8EW 5 S A +1 +480 20.00% 41.76%
9EW 2 N 4 -1 -50 40.00% 41.67%
7 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 25EW 2 S 9 +1 +110 80.00% 43.68%
26EW 3 S A = +140 10.00% 42.00%
27EW 4 S 8 +1 +150 20.00% 40.95%
8 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 16EW 6 N 9 -1 -50 80.00% 42.73%
17EW 6 E A -3 +150 10.00% 41.30%
18EW 4 N K +1 +650 30.00% 40.83%
9 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 1NS 5 S 7 = +450 90.00% 42.80%
2NS 6 N 9 +1 +1390 90.00% 44.62%
3NS 6 S J -1 -50 20.00% 43.70%
10 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 13NS 3 E 6 -2 +200 70.00% 44.64%
14NS 4 E Q +1 -150 50.00% 44.83%
15NS 4 W A +1 -450 30.00% 44.33%
+/- 0.01%
wynik 44.34%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

5: Lesław Cegiel - Stanisław Janiak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 16NS 7x N J -1 -100 0.00% 0.00%
17NS 5 N A -1 -50 60.00% 30.00%
18NS 4 N 10 +2 +680 100.00% 53.33%
2 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 22NS 3 S A -2 -100 50.00% 52.50%
23NS 5x W K -2 +500 100.00% 62.00%
24NS 3 E 6 +1 -430 20.00% 55.00%
3 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 1NS 6 S 7 -1 -50 40.00% 52.86%
2NS 6 S 8 +1 +1390 90.00% 57.50%
3NS 6 S 3 -1 -50 20.00% 53.33%
4 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 25EW 3 N A +1 +170 30.00% 51.00%
26EW 3 E 7 = -140 60.00% 51.82%
27EW 5 S 5 -1 -50 90.00% 55.00%
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13EW 1 E K +1 -120 60.00% 55.38%
14EW 5x E J = -550 100.00% 58.57%
15EW 4 W 2 +1 -450 70.00% 59.33%
6 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 7NS 4 E 8 +2 -680 50.00% 58.75%
8NS 5 S A +1 +480 80.00% 60.00%
9NS 2 N 4 -1 -50 60.00% 60.00%
7 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 10EW 5 N A +1 +680 90.00% 61.58%
11EW 6 E 4 = -980 70.00% 62.00%
12EW 5 S K -2 -200 90.00% 63.33%
8 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 28EW 5 W 8 = -450 0.00% 60.45%
29EW 2 S 5 +1 +140 60.00% 60.43%
30EW 6 N K +1 +1010 10.00% 58.33%
9 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 19EW 5 E 8 +1 -690 10.00% 56.40%
20EW 3 W K +2 -660 80.00% 57.31%
21EW 3 E 3 +2 -150 80.00% 58.15%
10 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 4NS 4 S 7 = +620 50.00% 57.86%
5NS 2 N 6 +2 +170 100.00% 59.31%
6NS 4 S 8 +1 +450 100.00% 60.67%
+/- 0.01%
wynik 60.67%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

6: Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 7NS 4 W 3 = -620 100.00% 100.00%
8NS 4 S 8 +1 +450 60.00% 80.00%
9NS 3 N 8 -2 -100 20.00% 60.00%
2 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 19NS 6 W 7 = -1370 40.00% 55.00%
20NS 3 E K -1 +100 70.00% 58.00%
21NS 3 E 8 = -110 50.00% 56.67%
3 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 25NS 3 S 8 -2 -100 0.00% 48.57%
26NS 2 S A +1 +140 90.00% 53.75%
27NS 5 S 5 -1 -50 10.00% 48.89%
4 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 4NS 6 N Q -2 -200 10.00% 45.00%
5NS 3 S 6 -2 -200 10.00% 41.82%
6NS 3 N A -2 -100 10.00% 39.17%
5 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 28EW 4 E K +2 -480 60.00% 40.77%
29EW 4 S 4 = +620 10.00% 38.57%
30EW 5 N A +2 +510 70.00% 40.67%
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16EW 6 N J = +990 10.00% 38.75%
17EW 5 E A -3 +150 10.00% 37.06%
18EW 3 N 10 +1 +130 80.00% 39.44%
7 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 10NS 5 N A +1 +680 10.00% 37.89%
11NS 6 E 4 = -980 30.00% 37.50%
12NS 5 S K -2 -200 10.00% 36.19%
8 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 13EW 3 E K = -600 100.00% 39.09%
14EW 3x S 6 -1 -100 20.00% 38.26%
15EW 4 W 4 +1 -450 70.00% 39.58%
9 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 1EW 5 S 7 = +450 10.00% 38.40%
2EW 6 N 9 +1 +1390 10.00% 37.31%
3EW 6 S J -1 -50 80.00% 38.89%
10 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 22EW 2 W 4 +1 -150 100.00% 41.07%
23EW 5x W A +1 -950 80.00% 42.41%
24EW 5x W A +1 -650 100.00% 44.33%
wynik 44.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

7: Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 25EW 3 N A +1 +170 30.00% 30.00%
26EW 2 W 3 +2 -170 80.00% 55.00%
27EW 4 E A -2 +100 50.00% 53.33%
2 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 10NS 5x N K +1 +1050 100.00% 65.00%
11NS 3 E 3 +4 -260 100.00% 72.00%
12NS 4 N A = +620 70.00% 71.67%
3 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 22NS 2 E K = -110 20.00% 64.29%
23NS 5x W A = -750 40.00% 61.25%
24NS 3 E K -4 +200 100.00% 65.56%
4 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 28NS 4 W 8 +2 -480 40.00% 63.00%
29NS 3 E A -3 +300 60.00% 62.73%
30NS 6 N K +1 +1010 90.00% 65.00%
5 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 7NS 3 W 4 +3 -690 10.00% 60.77%
8NS 5 N Q -3 -150 0.00% 56.43%
9NS 3 N 4 -2 -100 20.00% 54.00%
6 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 1EW 6 S Q -2 -100 90.00% 56.25%
2EW 3 N J +2 +660 40.00% 55.29%
3EW 6 S J +1 +1010 0.00% 52.22%
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19EW 6 E 9 = -1440 80.00% 53.68%
20EW 6 E 6 -3 +300 0.00% 51.00%
21EW 3 E 2 +1 -430 100.00% 53.33%
8 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 13NS 3 E K = -600 0.00% 50.91%
14NS 3x S 6 -1 -100 80.00% 52.17%
15NS 4 W 4 +1 -450 30.00% 51.25%
9 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 16EW 6 N J = +990 10.00% 49.60%
17EW 4 E 6 = -420 70.00% 50.38%
18EW 4 N K +1 +150 60.00% 50.74%
10 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 4EW 4 S 7 = +620 50.00% 50.71%
5EW 2 N 6 +2 +170 0.00% 48.97%
6EW 4 S 8 +1 +450 0.00% 47.33%
wynik 47.33%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

8: Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 7EW 4 W 3 = -620 0.00% 0.00%
8EW 4 S 8 +1 +450 40.00% 20.00%
9EW 3 N 8 -2 -100 80.00% 40.00%
2 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 28EW 4 E J +2 -480 60.00% 45.00%
29EW 1 S J -1 -100 100.00% 56.00%
30EW 4 N A +3 +510 70.00% 58.33%
3 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 13NS 6x W 2 -3 +800 100.00% 64.29%
14NS 2 E 2 +2 -180 20.00% 58.75%
15NS 4 E 5 = -420 90.00% 62.22%
4 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 25NS 3 N A +1 +170 70.00% 63.00%
26NS 3 E 7 = -140 40.00% 60.91%
27NS 5 S 5 -1 -50 10.00% 56.67%
5 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 1NS 5 S 7 = +450 90.00% 59.23%
2NS 6x S J -2 -500 0.00% 55.00%
3NS 3 S 6 -1 -50 20.00% 52.67%
6 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 10NS 4x N A +1 +990 80.00% 54.38%
11NS 4 W 3 +3 -510 70.00% 55.29%
12NS 4 N 10 = +620 70.00% 56.11%
7 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 4EW 3 N 2 +1 +630 20.00% 54.21%
5EW 3 N 3 -2 -200 90.00% 56.00%
6EW 3 N A +3 +170 50.00% 55.71%
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22EW 3 E K -1 +100 10.00% 53.64%
23EW 6x W A = -1540 100.00% 55.65%
24EW 3 N 6 -3 -150 40.00% 55.00%
9 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 16NS 6 N J = +990 90.00% 56.40%
17NS 4 E 6 = -420 30.00% 55.38%
18NS 4 N K +1 +150 40.00% 54.81%
10 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 19EW 3 W 4 +4 -720 40.00% 54.29%
20EW 3 E J +2 -660 80.00% 55.17%
21EW 3 W 10 = -110 50.00% 55.00%
wynik 55.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

9: Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 22EW 4 S A -2 -100 50.00% 50.00%
23EW 4x S A -1 -200 40.00% 45.00%
24EW 3 N J -1 -50 20.00% 36.67%
2 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 10EW 5x N K +1 +1050 0.00% 27.50%
11EW 3 E 3 +4 -260 0.00% 22.00%
12EW 4 N A = +620 30.00% 23.33%
3 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 1EW 6 S 7 -1 -50 60.00% 28.57%
2EW 6 S 8 +1 +1390 10.00% 26.25%
3EW 6 S 3 -1 -50 80.00% 32.22%
4 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 16NS 2 N J +3 +210 40.00% 33.00%
17NS 4 E A = -420 30.00% 32.73%
18NS 4 N 6 +1 +650 70.00% 35.83%
5 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 28NS 4 E K +2 -480 40.00% 36.15%
29NS 4 S 4 = +620 90.00% 40.00%
30NS 5 N A +2 +510 30.00% 39.33%
6 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 4NS 4 S Q = +620 50.00% 40.00%
5NS 2 N 7 +1 +110 80.00% 42.35%
6NS 4 N A +2 +170 50.00% 42.78%
7 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 13NS 2 E J +1 -140 20.00% 41.58%
14NS 2 S 7 = +110 100.00% 44.50%
15NS 4 W A = -420 90.00% 46.67%
8 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 7EW 3 W 6 +1 -630 20.00% 45.45%
8EW 5x E 7 -3 +500 0.00% 43.48%
9EW 2 N 8 = +110 10.00% 42.08%
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25EW 4x N A = +590 0.00% 40.40%
26EW 2x E 9 +2 -1070 100.00% 42.69%
27EW 3 S 8 +1 +170 0.00% 41.11%
10 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 19NS 3 W 4 +4 -720 60.00% 41.79%
20NS 3 E J +2 -660 20.00% 41.03%
21NS 3 W 10 = -110 50.00% 41.33%
wynik 41.33%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

10: Józef Wiese - Zbigniew Buciuto

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 22NS 4 S A -2 -100 50.00% 50.00%
23NS 4x S A -1 -200 60.00% 55.00%
24NS 3 N J -1 -50 80.00% 63.33%
2 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 25EW 2 S 8 +1 +140 60.00% 62.50%
26EW 2 S A = +110 40.00% 58.00%
27EW 4 W A -2 +100 50.00% 56.67%
3 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 13EW 6x W 2 -3 +800 0.00% 48.57%
14EW 2 E 2 +2 -180 80.00% 52.50%
15EW 4 E 5 = -420 10.00% 47.78%
4 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 4EW 6 N Q -2 -200 90.00% 52.00%
5EW 3 S 6 -2 -200 90.00% 55.45%
6EW 3 N A -2 -100 90.00% 58.33%
5 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 19NS 3 E 9 +3 -690 90.00% 60.77%
20NS 3 E 8 -1 +100 70.00% 61.43%
21NS 3 E 3 -1 +50 80.00% 62.67%
6 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 1NS 6 S Q -2 -100 10.00% 59.38%
2NS 3 N J +2 +660 60.00% 59.41%
3NS 6 S J +1 +1010 100.00% 61.67%
7 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 7NS 4 W 7 +2 -680 50.00% 61.05%
8NS 4 S 8 = +420 40.00% 60.00%
9NS 3 S K -2 -100 20.00% 58.10%
8 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 16NS 6 N 9 -1 -50 20.00% 56.36%
17NS 6 E A -3 +150 90.00% 57.83%
18NS 4 N K +1 +650 70.00% 58.33%
9 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 10EW 5x N K = +850 50.00% 58.00%
11EW 6 W A = -990 100.00% 59.62%
12EW 5 N Q -1 -100 60.00% 59.63%
10 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 28EW 4 E K +2 -480 60.00% 59.64%
29EW 4 pasy 0 80.00% 60.34%
30EW 4 N A +3 +510 70.00% 60.67%
wynik 60.67%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

11: Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 19EW 6 W 4 +1 -1470 100.00% 100.00%
20EW 3 W K +2 -660 80.00% 90.00%
21EW 6x E 3 -2 +300 0.00% 60.00%
2 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 22EW 3 S A -2 -100 50.00% 57.50%
23EW 5x W K -2 +500 0.00% 46.00%
24EW 3 E 6 +1 -430 80.00% 51.67%
3 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 25EW 3 S 8 -2 -100 100.00% 58.57%
26EW 2 S A +1 +140 10.00% 52.50%
27EW 5 S 5 -1 -50 90.00% 56.67%
4 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 28EW 4 W 8 +2 -480 60.00% 57.00%
29EW 3 E A -3 +300 40.00% 55.45%
30EW 6 N K +1 +1010 10.00% 51.67%
5 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 1EW 5 S 7 = +450 10.00% 48.46%
2EW 6x S J -2 -500 100.00% 52.14%
3EW 3 S 6 -1 -50 80.00% 54.00%
6 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 4EW 4 S Q = +620 50.00% 53.75%
5EW 2 N 7 +1 +110 20.00% 51.76%
6EW 4 N A +2 +170 50.00% 51.67%
7 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 7EW 4 W 7 +2 -680 50.00% 51.58%
8EW 4 S 8 = +420 60.00% 52.00%
9EW 3 S K -2 -100 80.00% 53.33%
8 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 10EW 4 N J +2 +680 90.00% 55.00%
11EW 6 E Q = -980 70.00% 55.65%
12EW 4 N Q -2 -200 90.00% 57.08%
9 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 13EW 3 E K -2 +200 30.00% 56.00%
14EW 3 E 6 +2 -150 50.00% 55.77%
15EW 4 W J +1 -450 70.00% 56.30%
10 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 16EW 3 N J +2 +460 40.00% 55.71%
17EW 4 E A +1 -450 100.00% 57.24%
18EW 4 S 3 -2 -200 100.00% 58.67%
wynik 58.67%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42

22-10-2019r. wtorkowe

12: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 1NS 6x N A -1 -100 10.00% 10.00%
2NS 5 S 4 +2 +640 40.00% 25.00%
3NS 3 N J +2 +460 60.00% 36.67%
2 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 4NS 7x N A -1 -200 10.00% 30.00%
5NS 3 N 10 -1 -100 50.00% 34.00%
6NS 3 N Q -2 -100 10.00% 30.00%
3 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 7NS 3 W 3 +3 -690 10.00% 27.14%
8NS 4 S 8 -1 -50 20.00% 26.25%
9NS 2 N 9 = +110 90.00% 33.33%
4 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 10NS 5x N A = +850 50.00% 35.00%
11NS 4 E Q +3 -510 70.00% 38.18%
12NS 4 N Q +1 +650 100.00% 43.33%
5 Lesław Cegiel - Stanisław Janiak 13NS 1 E K +1 -120 40.00% 43.08%
14NS 5x E J = -550 0.00% 40.00%
15NS 4 W 2 +1 -450 30.00% 39.33%
6 Zdzisław Klimczak - Jan Pawlikaniec 16NS 6 N J = +990 90.00% 42.50%
17NS 5 E A -3 +150 90.00% 45.29%
18NS 3 N 10 +1 +130 20.00% 43.89%
7 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 19NS 6 E 9 = -1440 20.00% 42.63%
20NS 6 E 6 -3 +300 100.00% 45.50%
21NS 3 E 2 +1 -430 0.00% 43.33%
8 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 22NS 3 E K -1 +100 90.00% 45.45%
23NS 6x W A = -1540 0.00% 43.48%
24NS 3 N 6 -3 -150 60.00% 44.17%
9 Mirosław Bryndzia - Józef Krasowski 25NS 4x N A = +590 100.00% 46.40%
26NS 2x E 9 +2 -1070 0.00% 44.62%
27NS 3 S 8 +1 +170 100.00% 46.67%
10 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 28NS 4 E K +2 -480 40.00% 46.43%
29NS 4 pasy 0 20.00% 45.52%
30NS 4 N A +3 +510 30.00% 45.00%
wynik 45.00%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 26-10-2019 18:30:42