12-11-2019r. wtorkowe

1: Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 pauza - pauza 1EW sędzia 60.00% 60.00%
2EW sędzia 60.00% 60.00%
3EW sędzia 60.00% 60.00%
2 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 22NS 4 W 3 +1 -650 40.00% 55.00%
23NS 4 W A +2 -680 40.00% 52.00%
24NS 3 E A -1 +50 60.00% 53.33%
3 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 19EW 4 E 8 +1 -150 80.00% 57.14%
20EW 5 N 5 -3 -300 40.00% 55.00%
21EW 1 E 5 +1 -120 50.00% 54.44%
4 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 13NS 3 W J +1 -170 80.00% 57.00%
14NS 2 N K +2 +130 70.00% 58.18%
15NS 3 E A +2 -460 20.00% 55.00%
5 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 16EW 3 W 4 -1 +100 30.00% 53.08%
17EW 3 N 10 +1 +170 100.00% 56.43%
18EW 3 E A -1 +50 40.00% 55.33%
6 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 25NS 4 N 7 +1 +450 50.00% 55.00%
26NS 2 S A +2 +170 90.00% 57.06%
27NS 2 W A +3 -200 100.00% 59.44%
7 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 4NS 3 E 5 = -600 70.00% 60.00%
5NS 3 W 8 +1 -430 30.00% 58.50%
6NS 4 S 5 +1 +450 20.00% 56.67%
8 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 28NS 3 N 6 +1 +130 80.00% 57.73%
29NS 5 N 7 = +650 60.00% 57.83%
30NS 3x N Q -2 -300 0.00% 55.42%
9 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 10EW 4 N 10 +3 +710 0.00% 53.20%
11EW 3 N 4 = +400 30.00% 52.31%
12EW 1 E 2 +1 -120 30.00% 51.48%
10 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 7EW 3 N 4 -1 -100 80.00% 52.50%
8EW 1 N 3 +3 +170 20.00% 51.38%
9EW 4x W J -3 +800 0.00% 49.67%
wynik 49.67%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

2: Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 10EW 3 S A +2 +200 100.00% 100.00%
11EW 3 S 3 +1 +430 0.00% 50.00%
12EW 1 W 2 +1 -120 30.00% 43.33%
2 pauza - pauza 4EW sędzia 60.00% 47.50%
5EW sędzia 60.00% 50.00%
6EW sędzia 60.00% 51.67%
3 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 25NS 4 N 9 +1 +450 50.00% 51.43%
26NS 4 S K -1 -100 20.00% 47.50%
27NS 4 W A +1 -450 50.00% 47.78%
4 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 22EW 3 N 4 +2 +200 20.00% 45.00%
23EW 4x N K -2 -500 0.00% 40.91%
24EW 3 E 4 +1 -430 80.00% 44.17%
5 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 16NS 3 W 4 -1 +100 70.00% 46.15%
17NS 3 N 10 +1 +170 0.00% 42.86%
18NS 3 E A -1 +50 60.00% 44.00%
6 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 19EW 3 N K = +110 0.00% 41.25%
20EW 4 W J +1 -650 80.00% 43.53%
21EW 1 E 4 +2 -150 80.00% 45.56%
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 28NS 3 W 6 -1 +50 30.00% 44.74%
29NS 4 N A +1 +650 60.00% 45.50%
30NS 4 W 9 -2 +100 50.00% 45.71%
8 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 7NS 3 N 4 -1 -100 20.00% 44.55%
8NS 3 N 3 +1 +170 80.00% 46.09%
9NS 4 S K +2 +480 60.00% 46.67%
9 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 1NS 2 W 4 -2 +100 80.00% 48.00%
2NS 3 N 7 = +600 20.00% 46.92%
3NS 5x S 6 = +550 100.00% 48.89%
10 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 13EW 3 N A -2 -200 50.00% 48.93%
14EW 2 N K = +90 80.00% 50.00%
15EW 3 E J +1 -430 30.00% 49.33%
wynik 49.33%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

3: Dominik Hołyś - Edward Szafraniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 16EW 3 W 4 -1 +100 30.00% 30.00%
17EW 3 N 10 +2 +200 80.00% 55.00%
18EW 3x W A -1 +100 20.00% 43.33%
2 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 13EW 4 W A = -620 100.00% 57.50%
14EW 1 E 4 -1 +50 100.00% 66.00%
15EW 3 E A +1 -430 30.00% 60.00%
3 pauza - pauza 7EW sędzia 60.00% 60.00%
8EW sędzia 60.00% 60.00%
9EW sędzia 60.00% 60.00%
4 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 28NS 4 S A -2 -200 0.00% 54.00%
29NS 5 N A = +650 60.00% 54.55%
30NS 6 E J -2 +100 50.00% 54.17%
5 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 25EW 4 N 7 +1 +450 50.00% 53.85%
26EW 2 S A +2 +170 10.00% 50.71%
27EW 4 W K +1 -450 50.00% 50.67%
6 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 19NS 3 N K = +110 100.00% 53.75%
20NS 4 W J +1 -650 20.00% 51.76%
21NS 1 E 4 +2 -150 20.00% 50.00%
7 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 22EW 4 W 9 = -620 40.00% 49.47%
23EW 5 W A +1 -680 60.00% 50.00%
24EW 2 E 7 = -120 60.00% 50.48%
8 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 1NS 2x N 5 -1 -100 30.00% 49.55%
2NS 3 S Q +1 +630 50.00% 49.57%
3NS 5 S 9 -1 -50 40.00% 49.17%
9 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 10NS 4 N 10 +3 +710 100.00% 51.20%
11NS 3 N 4 = +400 70.00% 51.92%
12NS 1 E 2 +1 -120 70.00% 52.59%
10 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 4NS 3 E J = -600 70.00% 53.21%
5NS 3 W 10 = -400 80.00% 54.14%
6NS 4 S A +1 +450 20.00% 53.00%
wynik 53.00%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

4: Joanna Neuburger - Edward Neuburger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 7NS 3 N 5 +1 +130 60.00% 60.00%
8NS 2 N K +1 +140 40.00% 50.00%
9NS 4 S A = +420 0.00% 33.33%
2 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 19EW 3 W 2 +1 -630 100.00% 50.00%
20EW 4 W J +1 -650 80.00% 56.00%
21EW 2 W 9 = -120 50.00% 55.00%
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16EW 4 W 4 -1 +100 30.00% 51.43%
17EW 4 N 10 = +420 40.00% 50.00%
18EW 2 W K +1 -150 60.00% 51.11%
4 pauza - pauza 10EW sędzia 60.00% 52.00%
11EW sędzia 60.00% 52.73%
12EW sędzia 60.00% 53.33%
5 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 1NS 3x N K -4 -800 0.00% 49.23%
2NS 3 N 7 -2 -200 0.00% 45.71%
3NS 3x E K +1 -930 0.00% 42.67%
6 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 28EW 3 N 3 = +140 0.00% 40.00%
29EW 6 S A -1 -100 100.00% 43.53%
30EW 3 W J -2 +100 50.00% 43.89%
7 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 22NS 4 W 9 = -620 60.00% 44.74%
23NS 5 W A +1 -680 40.00% 44.50%
24NS 2 E 7 = -120 40.00% 44.29%
8 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 25EW 4 N 7 +1 +450 50.00% 44.55%
26EW 2 S A +1 +140 50.00% 44.78%
27EW 4 W K +1 -450 50.00% 45.00%
9 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 4NS 4 W 7 = -620 20.00% 44.00%
5NS 3 W 4 +1 -430 30.00% 43.46%
6NS 3 N 3 +2 +460 70.00% 44.44%
10 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 13NS 3 N A -2 -200 50.00% 44.64%
14NS 2 N K = +90 20.00% 43.79%
15NS 3 E J +1 -430 70.00% 44.67%
wynik 44.67%
miejsce 11
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

5: Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 16NS 3 W 4 -1 +100 70.00% 70.00%
17NS 3 N 10 +2 +200 20.00% 45.00%
18NS 3x W A -1 +100 80.00% 56.67%
2 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 10NS 4 N J = +620 20.00% 47.50%
11NS 1 W 6 -2 +100 20.00% 42.00%
12NS 1 S 9 -2 -200 20.00% 38.33%
3 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 22EW 4 W J +2 -680 80.00% 44.29%
23EW 4 E 7 +2 -680 60.00% 46.25%
24EW 3 W 6 -2 +100 20.00% 43.33%
4 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 19EW 4x N A -1 -100 40.00% 43.00%
20EW 4 N K -2 -200 10.00% 40.00%
21EW 3 E 7 -2 +100 0.00% 36.67%
5 pauza - pauza 13EW sędzia 60.00% 38.46%
14EW sędzia 60.00% 40.00%
15EW sędzia 60.00% 41.33%
6 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 4NS 3 E J +1 -630 0.00% 38.75%
5NS 3 W 7 +1 -430 30.00% 38.24%
6NS 5 S 5 = +460 70.00% 40.00%
7 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 1EW 2 N 3 -1 -50 40.00% 40.00%
2EW 3 S 2 +2 +660 20.00% 39.00%
3EW 5 S 3 = +400 30.00% 38.57%
8 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 25NS 4 N 7 +1 +450 50.00% 39.09%
26NS 2 S A +1 +140 50.00% 39.57%
27NS 4 W K +1 -450 50.00% 40.00%
9 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 28EW 2 W A -2 +100 40.00% 40.00%
29EW 4 N A +1 +650 40.00% 40.00%
30EW 4x W 3 -2 +300 0.00% 38.52%
10 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 7NS 3 N 4 -1 -100 20.00% 37.86%
8NS 1 N 3 +3 +170 80.00% 39.31%
9NS 4x W J -3 +800 100.00% 41.33%
wynik 41.33%
miejsce 12
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

6: Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 10NS 3 S A +2 +200 0.00% 0.00%
11NS 3 S 3 +1 +430 100.00% 50.00%
12NS 1 W 2 +1 -120 70.00% 56.67%
2 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 19NS 3 W 2 +1 -630 0.00% 42.50%
20NS 4 W J +1 -650 20.00% 38.00%
21NS 2 W 9 = -120 50.00% 40.00%
3 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 13NS 3 N 4 -3 -300 20.00% 37.14%
14NS 3 N K = +400 100.00% 45.00%
15NS 3 E A +2 -460 20.00% 42.22%
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25EW 4 N 2 +1 +450 50.00% 43.00%
26EW 6 N Q -4 -400 100.00% 48.18%
27EW 4 W A +1 -450 50.00% 48.33%
5 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 22EW 4x W 7 +1 -990 100.00% 52.31%
23EW 4 E 6 +2 -680 60.00% 52.86%
24EW 3 E 4 -3 +150 0.00% 49.33%
6 pauza - pauza 16EW sędzia 60.00% 50.00%
17EW sędzia 60.00% 50.59%
18EW sędzia 60.00% 51.11%
7 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 7NS 2 N 4 +1 +150 80.00% 52.63%
8NS 3 E 6 -2 +100 20.00% 51.00%
9NS 4 S K +1 +450 20.00% 49.52%
8 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 4EW 3 E 7 = -600 30.00% 48.64%
5EW 3 E 10 +1 -430 70.00% 49.57%
6EW 4 S 5 +2 +480 0.00% 47.50%
9 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 28NS 2 W A -2 +100 60.00% 48.00%
29NS 4 N A +1 +650 60.00% 48.46%
30NS 4x W 3 -2 +300 100.00% 50.37%
10 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 1EW 3x S 8 -1 -100 70.00% 51.07%
2EW 3 S Q +1 +630 50.00% 51.03%
3EW 5 S 3 = +400 30.00% 50.33%
wynik 50.33%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

7: Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4EW 3 W 10 = -600 30.00% 30.00%
5EW 3 W 10 = -110 0.00% 15.00%
6EW 4 S 4 +1 +450 80.00% 36.67%
2 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 13NS 4 W A = -620 0.00% 27.50%
14NS 1 E 4 -1 +50 0.00% 22.00%
15NS 3 E A +1 -430 70.00% 30.00%
3 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 22NS 4 W J +2 -680 20.00% 28.57%
23NS 4 E 7 +2 -680 40.00% 30.00%
24NS 3 W 6 -2 +100 80.00% 35.56%
4 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 16NS 3 W 6 -1 +100 70.00% 39.00%
17NS 3 S 2 +3 +230 40.00% 39.09%
18NS 3x N K -1 -200 20.00% 37.50%
5 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 28EW 3 E 7 -1 +50 70.00% 40.00%
29EW 4 N A +1 +650 40.00% 40.00%
30EW 4 W 10 -2 +100 50.00% 40.67%
6 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 25EW 4 N 7 +1 +450 50.00% 41.25%
26EW 2 S A +2 +170 10.00% 39.41%
27EW 2 W A +3 -200 0.00% 37.22%
7 pauza - pauza 19EW sędzia 60.00% 38.42%
20EW sędzia 60.00% 39.50%
21EW sędzia 60.00% 40.48%
8 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 10NS 4 S A +1 +650 60.00% 41.36%
11NS 3 N 4 -1 -50 0.00% 39.57%
12NS 1x E 2 +2 -380 0.00% 37.92%
9 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 7EW 3 N 4 +2 +660 0.00% 36.40%
8EW 3 N 3 +1 +170 20.00% 35.77%
9EW 4 S A +2 +480 40.00% 35.93%
10 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 1NS 3x S 8 -1 -100 30.00% 35.71%
2NS 3 S Q +1 +630 50.00% 36.21%
3NS 5 S 3 = +400 70.00% 37.33%
wynik 37.33%
miejsce 13
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

8: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 4NS 3 W 10 = -600 70.00% 70.00%
5NS 3 W 10 = -110 100.00% 85.00%
6NS 4 S 4 +1 +450 20.00% 63.33%
2 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 7EW 3 N 4 -1 -100 80.00% 67.50%
8EW 2 E 5 -1 +50 100.00% 74.00%
9EW 4 S K +2 +480 40.00% 68.33%
3 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 16NS 4 W 4 -1 +100 70.00% 68.57%
17NS 4 N 10 = +420 60.00% 67.50%
18NS 2 W K +1 -150 40.00% 64.44%
4 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 25NS 4 N 2 +1 +450 50.00% 63.00%
26NS 6 N Q -4 -400 0.00% 57.27%
27NS 4 W A +1 -450 50.00% 56.67%
5 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 19NS 3 W 10 = -140 40.00% 55.38%
20NS 2 W J +3 -200 90.00% 57.86%
21NS 3 E Q -1 +50 80.00% 59.33%
6 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 1EW 2 S 2 +1 +110 0.00% 55.62%
2EW 4x W A -6 +1400 0.00% 52.35%
3EW 5x N A -1 -100 80.00% 53.89%
7 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 28EW 3 W 6 -1 +50 70.00% 54.74%
29EW 4 N A +1 +650 40.00% 54.00%
30EW 4 W 9 -2 +100 50.00% 53.81%
8 pauza - pauza 22EW sędzia 60.00% 54.09%
23EW sędzia 60.00% 54.35%
24EW sędzia 60.00% 54.58%
9 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 13NS 1 N 4 -2 -200 50.00% 54.40%
14NS 3 N A +1 +130 70.00% 55.00%
15NS 5 E 2 = -460 20.00% 53.70%
10 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 10EW 4 N 2 +1 +650 40.00% 53.21%
11EW 3 N 2 = +400 30.00% 52.41%
12EW 1 E 9 -1 +50 0.00% 50.67%
wynik 50.67%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

9: Stanisław Janiak - Lesław Cegiel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 13EW 5x E 9 -1 +200 0.00% 0.00%
14EW 3 N 5 = +110 60.00% 30.00%
15EW 3 S K -4 -400 0.00% 20.00%
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7NS 3 N 4 -1 -100 20.00% 20.00%
8NS 2 E 5 -1 +50 0.00% 16.00%
9NS 4 S K +2 +480 60.00% 23.33%
3 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 10EW 4 S K +1 +650 40.00% 25.71%
11EW 1 S 6 +2 +150 60.00% 30.00%
12EW 1 W 10 +2 -150 60.00% 33.33%
4 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 19NS 4x N A -1 -100 60.00% 36.00%
20NS 4 N K -2 -200 90.00% 40.91%
21NS 3 E 7 -2 +100 100.00% 45.83%
5 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 28NS 3 E 7 -1 +50 30.00% 44.62%
29NS 4 N A +1 +650 60.00% 45.71%
30NS 4 W 10 -2 +100 50.00% 46.00%
6 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 22NS 5x N 2 = +650 100.00% 49.38%
23NS 5 W A +1 -680 40.00% 48.82%
24NS 3 E 4 +2 -460 0.00% 46.11%
7 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 4EW 3 E 5 = -600 30.00% 45.26%
5EW 3 W 8 +1 -430 70.00% 46.50%
6EW 4 S 5 +1 +450 80.00% 48.10%
8 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 1EW 2x N 5 -1 -100 70.00% 49.09%
2EW 3 S Q +1 +630 50.00% 49.13%
3EW 5 S 9 -1 -50 60.00% 49.58%
9 pauza - pauza 25EW sędzia 60.00% 50.00%
26EW sędzia 60.00% 50.38%
27EW sędzia 60.00% 50.74%
10 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 16NS 4 W 2 +1 -650 0.00% 48.93%
17NS 4 N 10 +1 +450 90.00% 50.34%
18NS 3 E J = -400 0.00% 48.67%
wynik 48.67%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

10: Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd 19NS 3 N K -1 -50 80.00% 80.00%
20NS 4 W 7 +1 -650 20.00% 50.00%
21NS 3 E 8 = -400 0.00% 33.33%
2 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 16EW 3 W 8 = -600 80.00% 45.00%
17EW 4 N 4 +1 +450 10.00% 38.00%
18EW 3 E A -3 +150 0.00% 31.67%
3 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 10NS 4 S K +1 +650 60.00% 35.71%
11NS 1 S 6 +2 +150 40.00% 36.25%
12NS 1 W 10 +2 -150 40.00% 36.67%
4 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 13EW 3 W J +1 -170 20.00% 35.00%
14EW 2 N K +2 +130 30.00% 34.55%
15EW 3 E A +2 -460 80.00% 38.33%
5 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 22NS 4x W 7 +1 -990 0.00% 35.38%
23NS 4 E 6 +2 -680 40.00% 35.71%
24NS 3 E 4 -3 +150 100.00% 40.00%
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1NS 2 S 2 +1 +110 100.00% 43.75%
2NS 4x W A -6 +1400 100.00% 47.06%
3NS 5x N A -1 -100 20.00% 45.56%
7 Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski 25NS 4 N 7 +1 +450 50.00% 45.79%
26NS 2 S A +1 +140 50.00% 46.00%
27NS 4x W K +1 -690 0.00% 43.81%
8 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 7EW 3 N 4 -1 -100 80.00% 45.45%
8EW 3 N 3 +1 +170 20.00% 44.35%
9EW 4 S K +2 +480 40.00% 44.17%
9 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 4EW 4 W 7 = -620 80.00% 45.60%
5EW 3 W 4 +1 -430 70.00% 46.54%
6EW 3 N 3 +2 +460 30.00% 45.93%
10 pauza - pauza 28EW sędzia 60.00% 46.43%
29EW sędzia 60.00% 46.90%
30EW sędzia 60.00% 47.33%
wynik 47.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

11: Jerzy Kurianowicz - Tadeusz Pogwizd

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 19EW 3 N K -1 -50 20.00% 20.00%
20EW 4 W 7 +1 -650 80.00% 50.00%
21EW 3 E 8 = -400 100.00% 66.67%
2 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 22EW 4 W 3 +1 -650 60.00% 65.00%
23EW 4 W A +2 -680 60.00% 64.00%
24EW 3 E A -1 +50 40.00% 60.00%
3 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 25EW 4 N 9 +1 +450 50.00% 58.57%
26EW 4 S K -1 -100 80.00% 61.25%
27EW 4 W A +1 -450 50.00% 60.00%
4 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 28EW 4 S A -2 -200 100.00% 64.00%
29EW 5 N A = +650 40.00% 61.82%
30EW 6 E J -2 +100 50.00% 60.83%
5 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 1EW 3x N K -4 -800 100.00% 63.85%
2EW 3 N 7 -2 -200 100.00% 66.43%
3EW 3x E K +1 -930 100.00% 68.67%
6 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 4EW 3 E J +1 -630 100.00% 70.62%
5EW 3 W 7 +1 -430 70.00% 70.59%
6EW 5 S 5 = +460 30.00% 68.33%
7 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 7EW 2 N 4 +1 +150 20.00% 65.79%
8EW 3 E 6 -2 +100 80.00% 66.50%
9EW 4 S K +1 +450 80.00% 67.14%
8 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 10EW 4 S A +1 +650 40.00% 65.91%
11EW 3 N 4 -1 -50 100.00% 67.39%
12EW 1x E 2 +2 -380 100.00% 68.75%
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13EW 1 N 4 -2 -200 50.00% 68.00%
14EW 3 N A +1 +130 30.00% 66.54%
15EW 5 E 2 = -460 80.00% 67.04%
10 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 16EW 4 W 2 +1 -650 100.00% 68.21%
17EW 4 N 10 +1 +450 10.00% 66.21%
18EW 3 E J = -400 100.00% 67.33%
wynik 67.33%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

12: Józef Wiese - Zbigniew Buciuto

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 13NS 5x E 9 -1 +200 100.00% 100.00%
14NS 3 N 5 = +110 40.00% 70.00%
15NS 3 S K -4 -400 100.00% 80.00%
2 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 16NS 3 W 8 = -600 20.00% 65.00%
17NS 4 N 4 +1 +450 90.00% 70.00%
18NS 3 E A -3 +150 100.00% 75.00%
3 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 19NS 4 E 8 +1 -150 20.00% 67.14%
20NS 5 N 5 -3 -300 60.00% 66.25%
21NS 1 E 5 +1 -120 50.00% 64.44%
4 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 22NS 3 N 4 +2 +200 80.00% 66.00%
23NS 4x N K -2 -500 100.00% 69.09%
24NS 3 E 4 +1 -430 20.00% 65.00%
5 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 25NS 4 N 7 +1 +450 50.00% 63.85%
26NS 2 S A +2 +170 90.00% 65.71%
27NS 4 W K +1 -450 50.00% 64.67%
6 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 28NS 3 N 3 = +140 100.00% 66.88%
29NS 6 S A -1 -100 0.00% 62.94%
30NS 3 W J -2 +100 50.00% 62.22%
7 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 1NS 2 N 3 -1 -50 60.00% 62.11%
2NS 3 S 2 +2 +660 80.00% 63.00%
3NS 5 S 3 = +400 70.00% 63.33%
8 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 4NS 3 E 7 = -600 70.00% 63.64%
5NS 3 E 10 +1 -430 30.00% 62.17%
6NS 4 S 5 +2 +480 100.00% 63.75%
9 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 7NS 3 N 4 +2 +660 100.00% 65.20%
8NS 3 N 3 +1 +170 80.00% 65.77%
9NS 4 S A +2 +480 60.00% 65.56%
10 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10NS 4 N 2 +1 +650 60.00% 65.36%
11NS 3 N 2 = +400 70.00% 65.52%
12NS 1 E 9 -1 +50 100.00% 66.67%
wynik 66.67%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

13: Sylwester Gołdyn - Janusz Czerniawski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 7EW 3 N 5 +1 +130 40.00% 40.00%
8EW 2 N K +1 +140 60.00% 50.00%
9EW 4 S A = +420 100.00% 66.67%
2 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 10EW 4 N J = +620 80.00% 70.00%
11EW 1 W 6 -2 +100 80.00% 72.00%
12EW 1 S 9 -2 -200 80.00% 73.33%
3 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 13EW 3 N 4 -3 -300 80.00% 74.29%
14EW 3 N K = +400 0.00% 65.00%
15EW 3 E A +2 -460 80.00% 66.67%
4 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 16EW 3 W 6 -1 +100 30.00% 63.00%
17EW 3 S 2 +3 +230 60.00% 62.73%
18EW 3x N K -1 -200 80.00% 64.17%
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19EW 3 W 10 = -140 60.00% 63.85%
20EW 2 W J +3 -200 10.00% 60.00%
21EW 3 E Q -1 +50 20.00% 57.33%
6 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 22EW 5x N 2 = +650 0.00% 53.75%
23EW 5 W A +1 -680 60.00% 54.12%
24EW 3 E 4 +2 -460 100.00% 56.67%
7 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 25EW 4 N 7 +1 +450 50.00% 56.32%
26EW 2 S A +1 +140 50.00% 56.00%
27EW 4x W K +1 -690 100.00% 58.10%
8 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 28EW 3 N 6 +1 +130 20.00% 56.36%
29EW 5 N 7 = +650 40.00% 55.65%
30EW 3x N Q -2 -300 100.00% 57.50%
9 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 1EW 2 W 4 -2 +100 20.00% 56.00%
2EW 3 N 7 = +600 80.00% 56.92%
3EW 5x S 6 = +550 0.00% 54.81%
10 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 4EW 3 E J = -600 30.00% 53.93%
5EW 3 W 10 = -400 20.00% 52.76%
6EW 4 S A +1 +450 80.00% 53.67%
wynik 53.67%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35

12-11-2019r. wtorkowe

14: pauza - pauza

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 1NS sędzia 0.00% 0.00%
2NS sędzia 0.00% 0.00%
3NS sędzia 0.00% 0.00%
2 Eugeniusz Soiński - Marian Chrzanowski 4NS sędzia 0.00% 0.00%
5NS sędzia 0.00% 0.00%
6NS sędzia 0.00% 0.00%
3 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 7NS sędzia 0.00% 0.00%
8NS sędzia 0.00% 0.00%
9NS sędzia 0.00% 0.00%
4 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 10NS sędzia 0.00% 0.00%
11NS sędzia 0.00% 0.00%
12NS sędzia 0.00% 0.00%
5 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 13NS sędzia 0.00% 0.00%
14NS sędzia 0.00% 0.00%
15NS sędzia 0.00% 0.00%
6 Eugeniusz Hładyszewski - Aleksander Gos 16NS sędzia 0.00% 0.00%
17NS sędzia 0.00% 0.00%
18NS sędzia 0.00% 0.00%
7 Bogdan Sadowski - Stanisław Gołdyn 19NS sędzia 0.00% 0.00%
20NS sędzia 0.00% 0.00%
21NS sędzia 0.00% 0.00%
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22NS sędzia 0.00% 0.00%
23NS sędzia 0.00% 0.00%
24NS sędzia 0.00% 0.00%
9 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 25NS sędzia 0.00% 0.00%
26NS sędzia 0.00% 0.00%
27NS sędzia 0.00% 0.00%
10 Ewa Miakisz - Krzysztof Komenda 28NS sędzia 0.00% 0.00%
29NS sędzia 0.00% 0.00%
30NS sędzia 0.00% 0.00%
wynik 0.00%
miejsce -
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 13-11-2019 17:17:35