26-11-2019r. wtorkowe

1: Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 7EW 6 N J = +1430 0.00% 0.00%
8EW 3 S 7 +2 +460 37.50% 18.75%
9EW 4 N 9 -1 -50 87.50% 41.67%
2 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 13EW 3x E 7 -3 +800 0.00% 31.25%
14EW 3x E A = -530 100.00% 45.00%
15EW 2 N 7 +1 +140 62.50% 47.92%
3 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 16NS 1 N 2 +1 +90 25.00% 44.64%
17NS 4 N 10 +1 +450 37.50% 43.75%
18NS 1 S 4 = +90 87.50% 48.61%
4 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 10EW 3 S A -1 -100 75.00% 51.25%
11EW 4 N K -1 -50 62.50% 52.27%
12EW 3 W A = -140 100.00% 56.25%
5 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 25NS 7 N 9 = +1520 100.00% 59.62%
26NS 2 E 10 +1 -140 25.00% 57.14%
27NS 5 N 4 +1 +420 75.00% 58.33%
6 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 19EW 2 E 10 = -110 50.00% 57.81%
20EW 2 E A +1 -110 0.00% 54.41%
21EW 6 W A = -980 50.00% 54.17%
7 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 4EW 4 S A +1 +650 25.00% 52.63%
5EW 3 S K +2 +660 25.00% 51.25%
6EW 3 S 9 +2 +460 25.00% 50.00%
8 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 22NS 2x S 3 -4 -800 0.00% 47.73%
23NS 3 S Q = +600 75.00% 48.91%
24NS 4x S J -2 -300 25.00% 47.92%
9 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 1NS 4 N K -1 -50 100.00% 50.00%
2NS 4 S 3 +1 +150 62.50% 50.48%
3NS 3 E 6 -3 +300 100.00% 52.31%
wynik 52.31%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

2: Joanna Neuburger - Edward Neuburger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 4NS 4 S 3 = +620 25.00% 25.00%
5NS 2 N J +3 +200 0.00% 12.50%
6NS 3 N 9 = +400 12.50% 12.50%
2 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 10EW 3 W 9 -2 +200 25.00% 15.62%
11EW 4 N K -1 -50 62.50% 25.00%
12EW 4 N J = +620 25.00% 25.00%
3 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 16EW 1 N 2 +1 +90 75.00% 32.14%
17EW 4 N 10 +1 +450 62.50% 35.94%
18EW 1 S 4 = +90 12.50% 33.33%
4 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 19NS 2 E 4 = -110 50.00% 35.00%
20NS 1 N 2 -3 -300 37.50% 35.23%
21NS 4 W 4 +3 -510 75.00% 38.54%
5 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 13EW 2 S J +1 +150 50.00% 39.42%
14EW 3 W 10 = -110 0.00% 36.61%
15EW 5x W 6 -2 +300 0.00% 34.17%
6 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 1NS 3 E 10 = -140 75.00% 36.72%
2NS 3 W 4 -3 +150 62.50% 38.24%
3NS 3 W J = -600 12.50% 36.81%
7 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 22EW 2 E Q +1 -140 12.50% 35.53%
23EW 3 S Q = +600 25.00% 35.00%
24EW 4 E J -1 +50 25.00% 34.52%
8 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 7EW 3 N J +4 +720 25.00% 34.09%
8EW 3 N A +1 +430 87.50% 36.41%
9EW 4 N 9 = +420 50.00% 36.98%
9 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 25NS 4 S 8 +2 +480 0.00% 35.50%
26NS 3 W 8 -1 +100 75.00% 37.02%
27NS 3 N 4 -1 -50 25.00% 36.57%
wynik 36.57%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

3: Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 1NS 3x E 10 +1 -630 0.00% 0.00%
2NS 4 S 3 +1 +150 62.50% 31.25%
3NS 4 W 3 -1 +100 75.00% 45.83%
2 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 7NS 6 N 2 -2 -200 0.00% 34.38%
8NS 3 S 2 +2 +460 62.50% 40.00%
9NS 4 N 9 -1 -50 12.50% 35.42%
3 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 13EW 3 N 3 = +600 25.00% 33.93%
14EW 1 W 4 +3 -180 25.00% 32.81%
15EW 1 N 6 +2 +140 62.50% 36.11%
4 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 19EW 2 E 4 = -110 50.00% 37.50%
20EW 1 N 2 -3 -300 62.50% 39.77%
21EW 4 W 4 +3 -510 25.00% 38.54%
5 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 22NS 4 E 2 +1 -650 50.00% 39.42%
23NS 3 S 8 -1 -100 12.50% 37.50%
24NS 4 E 2 -1 +50 75.00% 40.00%
6 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 16EW 1 W 3 -1 +100 37.50% 39.84%
17EW 4 N 10 +1 +450 62.50% 41.18%
18EW 1 S 3 -1 -100 87.50% 43.75%
7 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 4NS 4 S A +1 +650 75.00% 45.39%
5NS 3 S K +2 +660 75.00% 46.88%
6NS 3 S 9 +2 +460 75.00% 48.21%
8 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 25EW 7 N 2 = +1440 25.00% 47.16%
26EW 2 S K = +90 50.00% 47.28%
27EW 6 N Q -3 -150 100.00% 49.48%
9 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 10EW 3x S K -1 -200 100.00% 51.50%
11EW 4 N 3 -2 -100 100.00% 53.37%
12EW 4 N J -1 -100 62.50% 53.70%
wynik 53.70%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

4: Józef Wiese - Zbigniew Buciuto

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 13EW 1 N 2 = +90 100.00% 100.00%
14EW 3x S K -2 -300 50.00% 75.00%
15EW 1 N 6 +3 +170 25.00% 58.33%
2 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 4NS 3 E A = -110 0.00% 43.75%
5NS 4 N J +1 +650 50.00% 45.00%
6NS 3 N 9 +1 +430 50.00% 45.83%
3 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 10NS 4x E 7 -1 +200 75.00% 50.00%
11NS 4 N 7 = +420 75.00% 53.12%
12NS 5 N J -1 -100 37.50% 51.39%
4 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 16EW 1 W 3 -1 +100 37.50% 50.00%
17EW 4 N 10 +1 +450 62.50% 51.14%
18EW 1 N 4 = +70 50.00% 51.04%
5 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 22EW 4 E 2 +1 -650 50.00% 50.96%
23EW 3 S 8 -1 -100 87.50% 53.57%
24EW 4 E 2 -1 +50 25.00% 51.67%
6 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 25NS 6 S 9 +1 +1010 50.00% 51.56%
26NS 3 W 4 +1 -170 0.00% 48.53%
27NS 3 N 4 = +400 50.00% 48.61%
7 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 19EW 2 N 8 -1 -50 0.00% 46.05%
20EW 3 N 2 -3 -300 62.50% 46.88%
21EW 6 W K +1 -1010 87.50% 48.81%
8 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 7NS 3 N J +4 +720 75.00% 50.00%
8NS 3 N A +1 +430 12.50% 48.37%
9NS 4 N 9 = +420 50.00% 48.44%
9 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 1EW 4 N K -1 -50 0.00% 46.50%
2EW 4 S 3 +1 +150 37.50% 46.15%
3EW 3 E 6 -3 +300 0.00% 44.44%
wynik 44.44%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

5: Stanisław Janiak - Lesław Cegiel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 4EW 4 S 3 = +620 75.00% 75.00%
5EW 2 N J +3 +200 100.00% 87.50%
6EW 3 N 9 = +400 87.50% 87.50%
2 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 16EW 2 S K +1 +110 0.00% 65.62%
17EW 3 S 4 +2 +460 0.00% 52.50%
18EW 1 S 3 -1 -100 87.50% 58.33%
3 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 7NS 4 N 2 +1 +650 37.50% 55.36%
8NS 3x N A +1 +650 100.00% 60.94%
9NS 4 N A +1 +450 87.50% 63.89%
4 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 13NS 1 N 2 +1 +120 25.00% 60.00%
14NS 3 E K = -400 25.00% 56.82%
15NS 4 N 9 -2 -200 0.00% 52.08%
5 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 19EW 1x N 3 -2 -300 100.00% 55.77%
20EW 2x E A +1 -380 100.00% 58.93%
21EW 6 W 4 +1 -1010 87.50% 60.83%
6 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 25EW 6 S 9 +1 +1010 50.00% 60.16%
26EW 3 W 4 +1 -170 100.00% 62.50%
27EW 3 N 4 = +400 50.00% 61.81%
7 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 1NS 3 E J +1 -170 37.50% 60.53%
2NS 4 S 3 -3 -300 0.00% 57.50%
3NS 2 S K -1 -50 50.00% 57.14%
8 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 22EW 2x S 3 -4 -800 100.00% 59.09%
23EW 3 S Q = +600 25.00% 57.61%
24EW 4x S J -2 -300 75.00% 58.33%
9 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 10NS 3x S K -1 -200 0.00% 56.00%
11NS 4 N 3 -2 -100 0.00% 53.85%
12NS 4 N J -1 -100 37.50% 53.24%
wynik 53.24%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

6: Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 13NS 1 N 2 = +90 0.00% 0.00%
14NS 3x S K -2 -300 50.00% 25.00%
15NS 1 N 6 +3 +170 75.00% 41.67%
2 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 7EW 6 N 2 -2 -200 100.00% 56.25%
8EW 3 S 2 +2 +460 37.50% 52.50%
9EW 4 N 9 -1 -50 87.50% 58.33%
3 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 19EW 1 E 9 +1 -110 50.00% 57.14%
20EW 2 E 6 +2 -130 25.00% 53.12%
21EW 4 E 4 +1 -450 0.00% 47.22%
4 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 10NS 3 S A -1 -100 25.00% 45.00%
11NS 4 N K -1 -50 37.50% 44.32%
12NS 3 W A = -140 0.00% 40.62%
5 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 16NS 2 E 8 = -110 0.00% 37.50%
17NS 5 N 10 = +450 37.50% 37.50%
18NS 1 S 3 = +90 87.50% 40.83%
6 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 22EW 2 E Q +1 -140 12.50% 39.06%
23EW 3 N 2 = +600 25.00% 38.24%
24EW 4 E 9 -1 +50 25.00% 37.50%
7 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 1EW 3 E J +1 -170 62.50% 38.82%
2EW 4 S 3 -3 -300 100.00% 41.88%
3EW 2 S K -1 -50 50.00% 42.26%
8 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 4NS 4 S A +1 +650 75.00% 43.75%
5NS 3 S 7 +1 +630 25.00% 42.93%
6NS 3 S 4 = +400 12.50% 41.67%
9 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 25EW 4 S 8 +2 +480 100.00% 44.00%
26EW 3 W 8 -1 +100 25.00% 43.27%
27EW 3 N 4 -1 -50 75.00% 44.44%
wynik 44.44%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

7: Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 1EW 3x E 10 +1 -630 100.00% 100.00%
2EW 4 S 3 +1 +150 37.50% 68.75%
3EW 4 W 3 -1 +100 25.00% 54.17%
2 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 16NS 2 S K +1 +110 100.00% 65.62%
17NS 3 S 4 +2 +460 100.00% 72.50%
18NS 1 S 3 -1 -100 12.50% 62.50%
3 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 10EW 4x E 7 -1 +200 25.00% 57.14%
11EW 4 N 7 = +420 25.00% 53.12%
12EW 5 N J -1 -100 62.50% 54.17%
4 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 22EW 4x E Q = -790 75.00% 56.25%
23EW 3 N 5 -1 -100 87.50% 59.09%
24EW 5x N A -3 -500 100.00% 62.50%
5 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 13NS 2 S J +1 +150 50.00% 61.54%
14NS 3 W 10 = -110 100.00% 64.29%
15NS 5x W 6 -2 +300 100.00% 66.67%
6 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 19NS 2 E 10 = -110 50.00% 65.62%
20NS 2 E A +1 -110 100.00% 67.65%
21NS 6 W A = -980 50.00% 66.67%
7 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 25EW 4 S 9 +3 +510 75.00% 67.11%
26EW 4 W A -2 +200 0.00% 63.75%
27EW 6 N 4 = +920 0.00% 60.71%
8 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 4EW 4 S A +1 +650 25.00% 59.09%
5EW 3 S 7 +1 +630 75.00% 59.78%
6EW 3 S 4 = +400 87.50% 60.94%
9 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 7NS 4 N 3 +1 +650 37.50% 60.00%
8NS 3 S 7 +1 +430 12.50% 58.17%
9NS 4 N 5 +1 +450 87.50% 59.26%
wynik 59.26%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

8: Dominik Hołyś - Edward Szafraniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 10NS 4x W 7 -1 +200 75.00% 75.00%
11NS 4x N A = +590 100.00% 87.50%
12NS 5x W A -5 +1100 100.00% 91.67%
2 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 4EW 3 E A = -110 100.00% 93.75%
5EW 4 N J +1 +650 50.00% 85.00%
6EW 3 N 9 +1 +430 50.00% 79.17%
3 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 19NS 1 E 9 +1 -110 50.00% 75.00%
20NS 2 E 6 +2 -130 75.00% 75.00%
21NS 4 E 4 +1 -450 100.00% 77.78%
4 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 13EW 1 N 2 +1 +120 75.00% 77.50%
14EW 3 E K = -400 75.00% 77.27%
15EW 4 N 9 -2 -200 100.00% 79.17%
5 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 25EW 7 N 9 = +1520 0.00% 73.08%
26EW 2 E 10 +1 -140 75.00% 73.21%
27EW 5 N 4 +1 +420 25.00% 70.00%
6 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 16NS 1 W 3 -1 +100 62.50% 69.53%
17NS 4 N 10 +1 +450 37.50% 67.65%
18NS 1 S 3 -1 -100 12.50% 64.58%
7 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 22NS 2 E Q +1 -140 87.50% 65.79%
23NS 3 S Q = +600 75.00% 66.25%
24NS 4 E J -1 +50 75.00% 66.67%
8 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 1EW 3 E 2 +1 -170 62.50% 66.48%
2EW 3 S 3 +2 +150 37.50% 65.22%
3EW 3 E 3 = -600 87.50% 66.15%
9 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 7EW 4 N 3 +1 +650 62.50% 66.00%
8EW 3 S 7 +1 +430 87.50% 66.83%
9EW 4 N 5 +1 +450 12.50% 64.81%
wynik 64.81%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

9: Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 10EW 4x W 7 -1 +200 25.00% 25.00%
11EW 4x N A = +590 0.00% 12.50%
12EW 5x W A -5 +1100 0.00% 8.33%
2 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 13NS 3x E 7 -3 +800 100.00% 31.25%
14NS 3x E A = -530 0.00% 25.00%
15NS 2 N 7 +1 +140 37.50% 27.08%
3 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 7EW 4 N 2 +1 +650 62.50% 32.14%
8EW 3x N A +1 +650 0.00% 28.12%
9EW 4 N A +1 +450 12.50% 26.39%
4 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 22NS 4x E Q = -790 25.00% 26.25%
23NS 3 N 5 -1 -100 12.50% 25.00%
24NS 5x N A -3 -500 0.00% 22.92%
5 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 16EW 2 E 8 = -110 100.00% 28.85%
17EW 5 N 10 = +450 62.50% 31.25%
18EW 1 S 3 = +90 12.50% 30.00%
6 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 1EW 3 E 10 = -140 25.00% 29.69%
2EW 3 W 4 -3 +150 37.50% 30.15%
3EW 3 W J = -600 87.50% 33.33%
7 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 19NS 2 N 8 -1 -50 100.00% 36.84%
20NS 3 N 2 -3 -300 37.50% 36.88%
21NS 6 W K +1 -1010 12.50% 35.71%
8 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 25NS 7 N 2 = +1440 75.00% 37.50%
26NS 2 S K = +90 50.00% 38.04%
27NS 6 N Q -3 -150 0.00% 36.46%
9 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 4EW 4 S A +1 +650 25.00% 36.00%
5EW 3 S J +3 +690 0.00% 34.62%
6EW 3 S 10 +3 +490 0.00% 33.33%
wynik 33.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43

26-11-2019r. wtorkowe

10: Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Nazaruk - Sylwester Gołdyn 7NS 6 N J = +1430 100.00% 100.00%
8NS 3 S 7 +2 +460 62.50% 81.25%
9NS 4 N 9 -1 -50 12.50% 58.33%
2 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 10NS 3 W 9 -2 +200 75.00% 62.50%
11NS 4 N K -1 -50 37.50% 57.50%
12NS 4 N J = +620 75.00% 60.42%
3 Ryszard Jucha - Zbigniew Matyjaszczuk 13NS 3 N 3 = +600 75.00% 62.50%
14NS 1 W 4 +3 -180 75.00% 64.06%
15NS 1 N 6 +2 +140 37.50% 61.11%
4 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 16NS 1 W 3 -1 +100 62.50% 61.25%
17NS 4 N 10 +1 +450 37.50% 59.09%
18NS 1 N 4 = +70 50.00% 58.33%
5 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 19NS 1x N 3 -2 -300 0.00% 53.85%
20NS 2x E A +1 -380 0.00% 50.00%
21NS 6 W 4 +1 -1010 12.50% 47.50%
6 Ewa Miakisz - Zdzisław Klimczak 22NS 2 E Q +1 -140 87.50% 50.00%
23NS 3 N 2 = +600 75.00% 51.47%
24NS 4 E 9 -1 +50 75.00% 52.78%
7 Zbigniew Bobak - Stefan Małowiecki 25NS 4 S 9 +3 +510 25.00% 51.32%
26NS 4 W A -2 +200 100.00% 53.75%
27NS 6 N 4 = +920 100.00% 55.95%
8 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 1NS 3 E 2 +1 -170 37.50% 55.11%
2NS 3 S 3 +2 +150 62.50% 55.43%
3NS 3 E 3 = -600 12.50% 53.65%
9 Andrzej Augustyniak - Henryk Gayny 4NS 4 S A +1 +650 75.00% 54.50%
5NS 3 S J +3 +690 100.00% 56.25%
6NS 3 S 10 +3 +490 100.00% 57.87%
wynik 57.87%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 27-11-2019 13:52:43