17-12-2019r. wtorkowe

1: Joanna Neuburger - Edward Neuburger

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 7EW 1 E A = -90 75.00% 75.00%
8EW 4 E 2 -1 +50 25.00% 50.00%
9EW 3 S 3 +1 +430 25.00% 41.67%
2 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 13EW 4 S A +1 +650 25.00% 37.50%
14EW 3 E 5 = -400 62.50% 42.50%
15EW 4 E 3 = -420 100.00% 52.08%
3 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 16NS 4 E J -1 +100 50.00% 51.79%
17NS 3 W A = -110 0.00% 45.31%
18NS 4 S 5 +1 +650 75.00% 48.61%
4 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 10EW 1 W A +3 -180 100.00% 53.75%
11EW 4 N A = +420 12.50% 50.00%
12EW 3 W 3 = -400 62.50% 51.04%
5 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 25NS 2 N 4 -1 -50 0.00% 47.12%
26NS 2 E 8 -2 +200 25.00% 45.54%
27NS 4x E K -2 +300 100.00% 49.17%
6 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 19EW 3 E 8 -2 +200 0.00% 46.09%
20EW 3 W 3 +2 -660 50.00% 46.32%
21EW 2 S 10 +1 +140 37.50% 45.83%
7 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 4EW 3 E J +2 -660 50.00% 46.05%
5EW 4 W J -1 +50 12.50% 44.38%
6EW 5 E 6 -1 +100 0.00% 42.26%
8 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 22NS 2x N 8 = +470 100.00% 44.89%
23NS 2 W 3 -1 +100 75.00% 46.20%
24NS 3 E 6 +1 -430 12.50% 44.79%
9 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 1NS 3 W 3 +2 -460 25.00% 44.00%
2NS 2 N Q = +110 0.00% 42.31%
3NS 2 E A -1 +100 37.50% 42.13%
wynik 42.13%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

2: Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 4NS 3 W 8 +2 -660 50.00% 50.00%
5NS 3 E 2 +3 -490 0.00% 25.00%
6NS 5 E A +1 -620 50.00% 33.33%
2 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 10EW 3 W 2 -2 +200 0.00% 25.00%
11EW 3 N 2 -3 -150 87.50% 37.50%
12EW 5 E 6 -2 +100 0.00% 31.25%
3 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 16EW 4 E J -1 +100 50.00% 33.93%
17EW 3 W A = -110 100.00% 42.19%
18EW 4 S 5 +1 +650 25.00% 40.28%
4 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 19NS 1 E 7 +1 -110 0.00% 36.25%
20NS 6x W 3 -2 +500 100.00% 42.05%
21NS 3 S 10 -2 -200 0.00% 38.54%
5 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 13EW 2 N 2 +3 +200 100.00% 43.27%
14EW 3 E 5 = -400 62.50% 44.64%
15EW 2 E 7 +2 -170 75.00% 46.67%
6 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 1NS 6 W A -1 +50 100.00% 50.00%
2NS 2 S 4 +1 +140 50.00% 50.00%
3NS 4 W A -1 +100 37.50% 49.31%
7 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 22EW 2 E K -3 +300 37.50% 48.68%
23EW 3 S 2 -1 -100 62.50% 49.38%
24EW 3 W 4 = -110 50.00% 49.40%
8 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 7EW 2 E J -1 +100 50.00% 49.43%
8EW 4 W 9 = -420 87.50% 51.09%
9EW 2 S 2 = +120 100.00% 53.12%
9 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 25NS 4 pasy 0 25.00% 52.00%
26NS 3 S J +1 +630 75.00% 52.88%
27NS 3x E K = -470 0.00% 50.93%
wynik 50.93%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

3: Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 1NS 3 E J +2 -460 25.00% 25.00%
2NS 3 N Q = +140 50.00% 37.50%
3NS 4 E 6 -1 +100 37.50% 37.50%
2 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 7NS 1 S A -1 -100 0.00% 28.12%
8NS 3 N J -1 -50 50.00% 32.50%
9NS 2 S 3 +1 +150 25.00% 31.25%
3 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 13EW 4 S 7 +1 +650 25.00% 30.36%
14EW 4 W A -2 +100 0.00% 26.56%
15EW 5x W A -1 +100 12.50% 25.00%
4 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 19EW 1 E 7 +1 -110 100.00% 32.50%
20EW 6x W 3 -2 +500 0.00% 29.55%
21EW 3 S 10 -2 -200 100.00% 35.42%
5 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 22NS 2 E A -3 +300 62.50% 37.50%
23NS 3 S 6 -1 -100 37.50% 37.50%
24NS 3 E 3 +1 -430 12.50% 35.83%
6 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 16EW 4 N 3 = +130 25.00% 35.16%
17EW 5x W 6 -3 +500 25.00% 34.56%
18EW 4 S 10 = +620 62.50% 36.11%
7 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 4NS 3 E J +2 -660 50.00% 36.84%
5NS 4 W J -1 +50 87.50% 39.38%
6NS 5 E 6 -1 +100 100.00% 42.26%
8 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 25EW 2 S 10 = +110 25.00% 41.48%
26EW 3 N 7 +1 +630 25.00% 40.76%
27EW 4 E K -2 +100 25.00% 40.10%
9 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 10EW 1 E Q +3 -170 75.00% 41.50%
11EW 4 S K = +420 12.50% 40.38%
12EW 5 W 10 -1 +50 25.00% 39.81%
wynik 39.81%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

4: Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 13EW 4 S Q = +620 75.00% 75.00%
14EW 3 E A -1 +50 25.00% 50.00%
15EW 4 W A = -130 50.00% 50.00%
2 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 4NS 3 E 10 +1 -630 100.00% 62.50%
5NS 3 E 10 +2 -460 25.00% 55.00%
6NS 5 E 6 = -600 75.00% 58.33%
3 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 10NS 1 E Q +1 -110 50.00% 57.14%
11NS 2 S K +1 +140 50.00% 56.25%
12NS 3 E J = -400 37.50% 54.17%
4 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 16EW 5x N K -3 -500 100.00% 58.75%
17EW 3 N 5 +1 +170 50.00% 57.95%
18EW 2 N 10 +2 +170 100.00% 61.46%
5 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 22EW 2 E A -3 +300 37.50% 59.62%
23EW 3 S 6 -1 -100 62.50% 59.82%
24EW 3 E 3 +1 -430 87.50% 61.67%
6 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 25NS 1 N 7 = +90 50.00% 60.94%
26NS 3 S 5 -3 -300 0.00% 57.35%
27NS 4x N K -2 -300 25.00% 55.56%
7 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 19EW 3 N A = +110 50.00% 55.26%
20EW 6 E 3 = -1440 87.50% 56.88%
21EW 4 S 10 = +620 0.00% 54.17%
8 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 7NS 2 E J -1 +100 50.00% 53.98%
8NS 4 W 9 = -420 12.50% 52.17%
9NS 2 S 2 = +120 0.00% 50.00%
9 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 1EW 3 W 3 +2 -460 75.00% 51.00%
2EW 2 N Q = +110 100.00% 52.88%
3EW 2 E A -1 +100 62.50% 53.24%
wynik 53.24%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

5: Stanisław Janiak - Lesław Cegiel

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 4EW 3 W 8 +2 -660 50.00% 50.00%
5EW 3 E 2 +3 -490 100.00% 75.00%
6EW 5 E A +1 -620 50.00% 66.67%
2 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 16EW 5x E 5 -2 +500 0.00% 50.00%
17EW 4x N K = +590 0.00% 40.00%
18EW 4 S 10 = +620 62.50% 43.75%
3 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 7NS 2 S A +2 +130 100.00% 51.79%
8NS 4x E K -1 +100 100.00% 57.81%
9NS 3x S 3 = +550 100.00% 62.50%
4 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 13NS 4 S Q +1 +650 75.00% 63.75%
14NS 3 E 5 +1 -430 0.00% 57.95%
15NS 5x E Q -1 +100 87.50% 60.42%
5 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 19EW 3 S A = +110 50.00% 59.62%
20EW 6 W 5 = -1440 87.50% 61.61%
21EW 4 N 10 -1 -100 75.00% 62.50%
6 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 25EW 1 N 7 = +90 50.00% 61.72%
26EW 3 S 5 -3 -300 100.00% 63.97%
27EW 4x N K -2 -300 75.00% 64.58%
7 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 1NS 3 E J +1 -430 75.00% 65.13%
2NS 2 N Q +2 +170 100.00% 66.88%
3NS 3 E 6 -4 +400 100.00% 68.45%
8 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 22EW 2x N 8 = +470 0.00% 65.34%
23EW 2 W 3 -1 +100 25.00% 63.59%
24EW 3 E 6 +1 -430 87.50% 64.58%
9 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 10NS 1 E Q +3 -170 25.00% 63.00%
11NS 4 S K = +420 87.50% 63.94%
12NS 5 W 10 -1 +50 75.00% 64.35%
wynik 64.35%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

6: Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 13NS 4 S Q = +620 25.00% 25.00%
14NS 3 E A -1 +50 75.00% 50.00%
15NS 4 W A = -130 50.00% 50.00%
2 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 7EW 1 S A -1 -100 100.00% 62.50%
8EW 3 N J -1 -50 50.00% 60.00%
9EW 2 S 3 +1 +150 75.00% 62.50%
3 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 19EW 2 N A = +110 50.00% 60.71%
20EW 4 E 6 +1 -650 25.00% 56.25%
21EW 2 S 10 +1 +140 37.50% 54.17%
4 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 10NS 1 W A +3 -180 0.00% 48.75%
11NS 4 N A = +420 87.50% 52.27%
12NS 3 W 3 = -400 37.50% 51.04%
5 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 16NS 2 E J +1 -140 25.00% 49.04%
17NS 2 W 6 -2 +100 25.00% 47.32%
18NS 4x W 7 -4 +800 100.00% 50.83%
6 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 22EW 3 N 8 -2 -100 100.00% 53.91%
23EW 2x W 2 = -670 100.00% 56.62%
24EW 3 E 6 -1 +50 25.00% 54.86%
7 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 1EW 3 E J +1 -430 25.00% 53.29%
2EW 2 N Q +2 +170 0.00% 50.62%
3EW 3 E 6 -4 +400 0.00% 48.21%
8 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 4NS 3 W 6 +3 -690 0.00% 46.02%
5NS 2 W 8 +3 -200 50.00% 46.20%
6NS 6 E A = -1370 0.00% 44.27%
9 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 25EW 4 pasy 0 75.00% 45.50%
26EW 3 S J +1 +630 25.00% 44.71%
27EW 3x E K = -470 100.00% 46.76%
wynik 46.76%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

7: Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 1EW 3 E J +2 -460 75.00% 75.00%
2EW 3 N Q = +140 50.00% 62.50%
3EW 4 E 6 -1 +100 62.50% 62.50%
2 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 16NS 5x E 5 -2 +500 100.00% 71.88%
17NS 4x N K = +590 100.00% 77.50%
18NS 4 S 10 = +620 37.50% 70.83%
3 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 10EW 1 E Q +1 -110 50.00% 67.86%
11EW 2 S K +1 +140 50.00% 65.62%
12EW 3 E J = -400 62.50% 65.28%
4 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 22EW 2 S 8 -1 -50 75.00% 66.25%
23EW 3 N Q = +110 0.00% 60.23%
24EW 3 W 4 -2 +100 0.00% 55.21%
5 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 13NS 2 N 2 +3 +200 0.00% 50.96%
14NS 3 E 5 = -400 37.50% 50.00%
15NS 2 E 7 +2 -170 25.00% 48.33%
6 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 19NS 3 E 8 -2 +200 100.00% 51.56%
20NS 3 W 3 +2 -660 50.00% 51.47%
21NS 2 S 10 +1 +140 62.50% 52.08%
7 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 25EW 2 S 6 +2 +170 0.00% 49.34%
26EW 3 S 5 +1 +630 25.00% 48.12%
27EW 5 W 5 -1 +50 50.00% 48.21%
8 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 4EW 3 W 6 +3 -690 100.00% 50.57%
5EW 2 W 8 +3 -200 50.00% 50.54%
6EW 6 E A = -1370 100.00% 52.60%
9 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 7NS 2 N 6 = +110 75.00% 53.50%
8NS 4 W 8 = -420 12.50% 51.92%
9NS 3 S 6 = +400 50.00% 51.85%
wynik 51.85%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

8: Józef Wiese - Zbigniew Buciuto

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 10NS 1 W K = -90 75.00% 75.00%
11NS 3 N 2 -3 -150 12.50% 43.75%
12NS 3 E 6 +1 -430 0.00% 29.17%
2 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 4EW 3 E 10 +1 -630 0.00% 21.88%
5EW 3 E 10 +2 -460 75.00% 32.50%
6EW 5 E 6 = -600 25.00% 31.25%
3 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 19NS 2 N A = +110 50.00% 33.93%
20NS 4 E 6 +1 -650 75.00% 39.06%
21NS 2 S 10 +1 +140 62.50% 41.67%
4 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 13EW 4 S Q +1 +650 25.00% 40.00%
14EW 3 E 5 +1 -430 100.00% 45.45%
15EW 5x E Q -1 +100 12.50% 42.71%
5 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 25EW 2 N 4 -1 -50 100.00% 47.12%
26EW 2 E 8 -2 +200 75.00% 49.11%
27EW 4x E K -2 +300 0.00% 45.83%
6 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 16NS 4 N 3 = +130 75.00% 47.66%
17NS 5x W 6 -3 +500 75.00% 49.26%
18NS 4 S 10 = +620 37.50% 48.61%
7 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 22NS 2 E K -3 +300 62.50% 49.34%
23NS 3 S 2 -1 -100 37.50% 48.75%
24NS 3 W 4 = -110 50.00% 48.81%
8 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 1EW 3 E J +2 -460 75.00% 50.00%
2EW 3 N Q = +140 50.00% 50.00%
3EW 4 E J -1 +100 62.50% 50.52%
9 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 7EW 2 N 6 = +110 25.00% 49.50%
8EW 4 W 8 = -420 87.50% 50.96%
9EW 3 S 6 = +400 50.00% 50.93%
wynik 50.93%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

9: Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 10EW 1 W K = -90 25.00% 25.00%
11EW 3 N 2 -3 -150 87.50% 56.25%
12EW 3 E 6 +1 -430 100.00% 70.83%
2 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 13NS 4 S A +1 +650 75.00% 71.88%
14NS 3 E 5 = -400 37.50% 65.00%
15NS 4 E 3 = -420 0.00% 54.17%
3 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 7EW 2 S A +2 +130 0.00% 46.43%
8EW 4x E K -1 +100 0.00% 40.62%
9EW 3x S 3 = +550 0.00% 36.11%
4 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 22NS 2 S 8 -1 -50 25.00% 35.00%
23NS 3 N Q = +110 100.00% 40.91%
24NS 3 W 4 -2 +100 100.00% 45.83%
5 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 16EW 2 E J +1 -140 75.00% 48.08%
17EW 2 W 6 -2 +100 75.00% 50.00%
18EW 4x W 7 -4 +800 0.00% 46.67%
6 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 1EW 6 W A -1 +50 0.00% 43.75%
2EW 2 S 4 +1 +140 50.00% 44.12%
3EW 4 W A -1 +100 62.50% 45.14%
7 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 19NS 3 N A = +110 50.00% 45.39%
20NS 6 E 3 = -1440 12.50% 43.75%
21NS 4 S 10 = +620 100.00% 46.43%
8 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 25NS 2 S 10 = +110 75.00% 47.73%
26NS 3 N 7 +1 +630 75.00% 48.91%
27NS 4 E K -2 +100 75.00% 50.00%
9 Dominik Hołyś - Edward Szafraniec 4EW 3 E J +2 -660 50.00% 50.00%
5EW 6 W 2 -1 +50 12.50% 48.56%
6EW 3 W 5 +2 -660 75.00% 49.54%
wynik 49.54%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57

17-12-2019r. wtorkowe

10: Dominik Hołyś - Edward Szafraniec

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra wist lew zapis wynik bieżący
1 Joanna Neuburger - Edward Neuburger 7NS 1 E A = -90 25.00% 25.00%
8NS 4 E 2 -1 +50 75.00% 50.00%
9NS 3 S 3 +1 +430 75.00% 58.33%
2 Ewa Nazaruk - Ryszard Jucha 10NS 3 W 2 -2 +200 100.00% 68.75%
11NS 3 N 2 -3 -150 12.50% 57.50%
12NS 5 E 6 -2 +100 100.00% 64.58%
3 Stefan Małowiecki - Zbigniew Bobak 13NS 4 S 7 +1 +650 75.00% 66.07%
14NS 4 W A -2 +100 100.00% 70.31%
15NS 5x W A -1 +100 87.50% 72.22%
4 Aleksander Gos - Eugeniusz Hładyszewski 16NS 5x N K -3 -500 0.00% 65.00%
17NS 3 N 5 +1 +170 50.00% 63.64%
18NS 2 N 10 +2 +170 0.00% 58.33%
5 Stanisław Janiak - Lesław Cegiel 19NS 3 S A = +110 50.00% 57.69%
20NS 6 W 5 = -1440 12.50% 54.46%
21NS 4 N 10 -1 -100 25.00% 52.50%
6 Stanisław Gołdyn - Bogdan Sadowski 22NS 3 N 8 -2 -100 0.00% 49.22%
23NS 2x W 2 = -670 0.00% 46.32%
24NS 3 E 6 -1 +50 75.00% 47.92%
7 Janusz Czerniawski - Zdzisław Klimczak 25NS 2 S 6 +2 +170 100.00% 50.66%
26NS 3 S 5 +1 +630 75.00% 51.88%
27NS 5 W 5 -1 +50 50.00% 51.79%
8 Józef Wiese - Zbigniew Buciuto 1NS 3 E J +2 -460 25.00% 50.57%
2NS 3 N Q = +140 50.00% 50.54%
3NS 4 E J -1 +100 37.50% 50.00%
9 Anna Szatkowska - Sławomir Bogdanowicz 4NS 3 E J +2 -660 50.00% 50.00%
5NS 6 W 2 -1 +50 87.50% 51.44%
6NS 3 W 5 +2 -660 25.00% 50.46%
wynik 50.46%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 18-12-2019 00:19:57